Μακρόπνοη διαχείριση κινδύνων λόγω ανάπτυξης τεχνολογιών

Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2018 10:08
UPD:10:08
REUTERS/Kevin Coombs

Από την έντυπη έκδοση

Tου Γιάγκου Χαραλάμπους F.C.C.A
charalambousyiangos@gmail.com

Ο Γιάγκος Χαραλάμπους

Γεγονός είναι ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας διανύουν χρόνο με χρόνο δυσκολότερες επιχειρηματικές εμπειρίες που εκπηγάζουν τόσο από το φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον, το ισχύον αρνητικό γεωπολιτικό κλίμα κινδύνου που ως κίνδυνος χώρας (country risk) έχει καθοριστεί από διάφορους οργανισμούς αξιολόγησης, όσο και από θέματα διαχείρισης κινδύνων που προέρχονται από τις συνεχώς νέες αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και τα προγνωστικά μοντέλα (π.χ. ΔΠΧΑ 9) που επηρεάζουν την κουλτούρα, τη συμπεριφορά καθώς και τις απαιτήσεις πελατών που συνεχώς αυξάνονται.

Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν αδιακρίτως όλες τις επιχειρήσεις, αναλόγως της χώρας έδρας τους, καθώς και όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων είτε αυτές είναι βιομηχανικές, εμπορικές, ναυτιλιακές ή και παροχής υπηρεσιών, κάτι που οφείλεται στο ότι διανύουμε μία περίοδο ταχείας αλλαγής - όπως επιβεβαιώθηκε από τον πολύ εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό πλοίων που πρόσφατα επιδείχθηκε στα Ποσειδώνια (Posidonia).

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή