Έρχεται καινοτόμος θεραπεία για τη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 10:23
UPD:10:35
Shutterstock

Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς  με τη συγκεκριμένη μορφή  Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, πέτυχαν σημαντικά παρατεταμένη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Μια καινοτόμος θεραπεία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της  Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του 59ου Συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη μελέτη MURANO που, δείχνουν ότι η συνδυαστική χορήγηση της ουσίας βενετοκλάξη (venetoclax) με  το αντίσωμα ριτουξιμάμπη (rituximab) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Η MURANO είναι μια διεθνής, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει τον συνδυασμό των δύο θεραπειών venetoclax - rituximab, με τον συνδυασμό bendamustine - rituximab για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).

Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς  με τη συγκεκριμένη μορφή  Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας, πέτυχαν σημαντικά παρατεταμένη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.  Η παρατεταμένη επιβίωση χωρίς εξέλιξη που εκτιμήθηκε στους 24 μήνες, ήταν 84,9% με venetoclax και rituximab έναντι 36,3% με bendamustine και rituximab. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σταθερή βελτίωση της παρατεταμένης διάμεσης επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου σε όλες τις υποομάδες ασθενών που αξιολογήθηκαν στη δοκιμή.

«Βάσει των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της εν λόγω μελέτης, ο συνδυασμός venetoclax και rituximab έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα νέο σχήμα χωρίς χημειοθεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ). Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στους ασθενείς της μελέτης προκειμένου να συλλέξουμε περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες», εξηγείο Δρ Τζον Σέιμουρ, από το Αντικαρκινικό Κέντρο Peter MacCallum & στο Νοσοκομείο Royal Melbourne στην Αυστραλία και κύριος ερευνητής της μελέτης MURANO.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή εγκριτικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης MURANO για τον εν λόγω συνδυασμό χωρίς χημειοθεραπεία.

Το venetoclax έχει λάβει έγκριση στην ΕΕ ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή έχουν αποτύχει σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων.

Επίσης, για τη θεραπεία της ΧΛΛ σε κατηγορίες ενήλικων ασθενών, οι οποίοι έχουν αποτύχει τόσο σε ανοσοχημειοθεραπεία, όσο και σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή