Αναγκαία μία ολιστική προσέγγιση της ιατρικής και κοινωνικής διάστασης του HIV

Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 13:44
UPD:14:02
SHUTTERSTOCK
Του Γιώργου Σακκά
Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS σήμερα και στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται από όλες τις πλευρές σχετικά με την αναχαίτιση και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού HIV που προκαλεί τη νόσο, σημαντική θέση κατέχει η ανάγκη για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης.
Όπως σημειώνει και Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, Θετική Φωνή, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη εξαγγείλει την κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση του HIV στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, των γιατρών, των ακαδημαϊκών και της ίδιας της κοινότητας των ανθρώπων που ζουν με τον ιό. Με τον τρόπο αυτό η εθνική προσπάθεια θα αποκτήσει κεντρικό συντονισμό, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό και παρακολούθηση των στόχων. Μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την επίτευξη του στόχου 90-90-90 του UNAIDS μέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός συνίσταται στη διάγνωση του 90% των ατόμων που ζουν με HIV, το 90% αυτών να υποβάλλεται σε θεραπεία και το 90% αυτών να εμφανίζει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
Σύμφωνα επίσης με τον καθηγητή των Οικονομικών της Υγείας, Γιάννη Κυριόπουλο, εκτιμάται πως με βάση τους νέους υπολογισμούς, η ολιστική διαχείριση της νόσου ώστε το σύνολο των διαγνωσμένων να λαμβάνει θεραπεία και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις κυμαίνεται μεταξύ 95 με 105  εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα διατίθενται για θεραπείες περί τα 55 εκατ. ευρώ. «Σύμμαχος» στον περιορισμό του κόστους αποτελεί το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν και γενόσημα φάρμακα στη συγκεκριμένη θεραπευτική κατηγορία.
Σημειώνεται ακόμη ότι κρίνεται αναγκαία μία ολιστική προσέγγιση της ιατρικής και της κοινωνικής διάστασης του HIV. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται η ανάγκη αξιοποίησης όλων των εργαλείων που διαθέτει η επιστήμη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του HIV, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των συνθηκών στις μονάδες λοιμώξεων, σε ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας.
Από την άλλη πλευρά, είναι η αναγκαιότητα κοινωνικής συμπερίληψης και πρόνοιας και ο σεβασμός των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων. Από την άλλη πλευρά απαιτούνται μέτρα κοινωνικής πρόνοιας για τη σίτιση, τη στέγαση και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ευαλωτότητας.
Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας θα συνεχίσει να στηρίζει και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες αναχαίτισης και περιορισμού του HIV/AIDS στην Ελλάδα. Ο στόχος για τη χώρα μας, θα πρέπει να τεθεί πάνω από τον παγκόσμιο στόχο του UNAIDS, στο 95-95-95 για την επόμενη πενταετία και προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται συνεργασία και συντονισμός όλων των φορέων σε μία εθνική προσπάθεια. 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή