Στη δημοσιότητα η νέα επιστολή Σάουμπ

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2005 17:54
A- A A+

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Επικρατείας η νέα επιστολή του γενικού διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εσωτερικής αγοράς, Αλεξάντερ Σάουμπ, σχετικά με το θέμα του «βασικού μετόχου».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η αναστολή του νόμου 3310/2005 (περί «βασικού μετόχου»), η μη επαναφορά σε ισχύ του νόμου 3021/2002 (του νόμου του ΠΑΣΟΚ), καθώς και η μη εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής διατάξεως από οιοδήποτε νομοθετικό, εκτελεστικό ή άλλο μέτρο, θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει ένα πρώτο βήμα προς τη συμμόρφωση με την αιτιολογημένη γνώμη.

Αναλυτικά η επιστολή Σάουμπ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών

Γενικός Διευθυντής

Βρυξέλλες,

DGMARKT C/2/NB/aj D(2005) 6474

Θέμα: Η από 10/5/2005 απάντηση των αρμοδίων ελληνικών αρχών στην από 28/4/2005 (SG(2005)D/201995) αιτιολογημένη γνώμη (διαδικασία παραβιάσεως 2004/5083) της Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη,

Σε συνέχεια της προαναφερόμενης επιστολής των ελληνικών αρχών προς τον Επίτροπο, κύριο McCreevy, θα επιθυμούσα δια της παρούσης να σας πληροφορήσω ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιδοκιμάζουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τις αρμόδιες εθνικές αρχές προς εξεύρεση λύσεως, η οποία θα διασφαλίζει, τόσο τη συμμόρφωση με την κοινοποιηθείσα αιτιολογημένη γνώμη, όσο και τη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά το θέμα της εκτελεστικής νομοθεσίας του άρθρου 14, παράγραφος 9 του ελληνικού Συντάγματος.

Συνομιλίες μεταξύ των υπηρεσιών μας μπορούν να αρχίσουν αφ` ης στιγμής οι υπηρεσίες σας εκφράσουν την επιθυμία γι` αυτό. Η Επιτροπή επιδοκιμάζει επίσης τις προσπάθειες που πρόκειται να γίνουν από τις ελληνικές αρχές για την αναστολή του νόμου 3310/2005.

Προκειμένου να αποβούν χρήσιμες οι περαιτέρω συνομιλίες γι` αυτή την υπόθεση, είναι πράγματι σημαντικό να ανασταλεί το συντομότερο δυνατό η σχετική ελληνική νομοθεσία δια νομοθετικής πράξεως. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει θέσει μια προθεσμία στην αιτιολογημένη γνώμη, η οποία εκπνέει στις 19 Μαΐου. Με την επιφύλαξη αυτής της ημερομηνίας, μετά το πέρας της οποίας η Επιτροπή δύναται ανά πάσα στιγμή να προσφύγει στο Δ.Ε.Κ., οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2005, να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές αρχές με σκοπό την εξεύρεση λύσεως σε αυτή την υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, θα ήθελα να ενημερώσω τις ελληνικές αρχές ότι είναι πράγματι απαραίτητο να υιοθετηθεί και να τεθεί εν ισχύ η νομοθετική αναστολή που ανακοινώνεται στην επιστολή σας, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός του Μαΐου.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να καταστεί ανίσχυρο όλο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί νομικές συνέπειες αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο, οι οποίες πλήττουν ή δύνανται να πλήξουν τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναστολή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο η Επιτροπή θεωρεί αντίθετο προς το κοινοτικό δίκαιο, θα συνιστά ένα θετικό βήμα για την εξέλιξη των συζητήσεών μας.

Σχετικά με αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, ότι όπως καθίσταται σαφές, τόσο από την προειδοποιητική επιστολή, αλλά και πλέον ενδελεχώς από την κοινοποιηθείσα αιτιολογημένη γνώμη, αμφότεροι οι εκτελεστικοί, της προαναφερόμενης συνταγματικής διατάξεως, νόμοι, δηλαδή, τόσο ο προϊσχύσας νόμος 3021/2002, όσο και ο νεοψηφισθείς 3310/2005, αντίκεινται, κατά την άποψη της Επιτροπής, τόσο στο δευτερογενές (οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων), όσο και στο πρωτογενές (Συνθήκη Ε.Κ.) κοινοτικό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, η αναστολή του νόμου 3310/2005, η μη επαναφορά σε ισχύ του νόμου 3021/2002, καθώς και η μη εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής διατάξεως από οιοδήποτε νομοθετικό, εκτελεστικό ή άλλο μέτρο, θεωρούνται αναγκαίες προϋποθέσεις εκ μέρους των υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε να θεωρηθεί ότι έχει γίνει ένα πρώτο βήμα προς τη συμμόρφωση με την αιτιολογημένη γνώμη.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ευρίσκονται στη διάθεση των αρμοδίων εθνικών αρχών, προκειμένου να συζητήσουν και να εξετάσουν προτάσεις, τις οποίες θα προτείνουν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, ούτως ώστε να διαπιστωθεί λίαν συντόμως, εάν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεως συμβατής προς το κοινοτικό δίκαιο, όσον αφορά το θέμα ενός εκτελεστικού νόμου του άρθρου 14, παραγράφου 9 του ελληνικού Συντάγματος.

Με τιμή

Alexander Schaub

Προτεινόμενα για εσάς