Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 11:04

«Όχι» των ακτοπλοϊκών εταιρειών στην πρόταση του master plan του ΟΛΠ για τον νέο μώλο Δραπετσώνας

Με επιστολή του προς τον κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας & Λιμενικών Υποδομών, για το νέο Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) εκφράζει την διαφωνία του για την απόφαση μετατροπής του νέου μώλου Δραπετσώνας σε τερματικό σταθμό αυτοκινήτων.

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr 

Με επιστολή του προς τον κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας & Λιμενικών Υποδομών, για το νέο Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε., ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) εκφράζει την διαφωνία του για την απόφαση μετατροπής του νέου μώλου Δραπετσώνας σε τερματικό σταθμό αυτοκινήτων.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Αξιότιμε Κύριε Γενικέ, Σας ευχαριστούμε για την αριθ. πρωτ. 3121.6/70381/2019/27-9-2019 πρόσκληση για τη συμμετοχή μας στην συνεδρίαση της ΕΣΑΛ που αφορά στο MASTER PLAN ΟΛΠ ΑΕ. Όπως σας ενημερώσαμε με την αριθ. πρωτ. Φ 08.2/356/24.9.2019 επιστολή μας οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προβληματίζονται ιδιαίτερα για την απόφαση μετατροπής του νέου μώλου Δραπετσώνας σε τερματικό σταθμό αυτοκινήτων. Η προτεινόμενη αλλαγή χρήσης θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ελλιμενισμού των πλοίων μας για την εκτέλεση επισκευών και μετασκευών. Ακόμα και η αλλαγή χρήσης σε Car Terminal για περιορισμένο χώρο δεν λύνει το πρόβλημα, αφού υπάρχει ο κίνδυνος να προξενηθούν ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και με την βεβαιότητα ότι τόσο τα μέλη της επιτροπής σας, όσο και η ΟΛΠ ΑΕ, κατανοούν τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις μας, παρακαλούμε για την επανεξέταση της προτεινόμενης αλλαγής χρήσης.  

»Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των επιβατών και των οχημάτων οφείλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για την σταδιακή εφαρμογή του κώδικα ISPS για όλους τους προορισμούς και για το σύνολο του επιβατικού λιμένα. Τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να μελετηθούν και να προγραμματιστούν έγκαιρα και να λαμβάνονται πάντα υπόψη στις εξελίξεις και στην υλοποίηση του Master plan. 

»Τέλος, επισημαίνουμε την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στον προβλήτα φόρτωσης των πλοίων RORO των οποίων η σημασία και οι υπηρεσίες που προσφέρουν στα νησιά μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η διάθεση κατάλληλου χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πλοίων RORO είναι άμεσα αναγκαία και σε ό,τι αφορά στους διαθέσιμους προβλήτες αλλά και στο χερσαίο χώρο».