ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014 17:07
UPD:23:53

Η εταιρεία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 9  και άρθρο 21) σε συνδυασμό με  την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 15/12/14 σχετικής ενημέρωσης προς την εταιρεία μας, ότι η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε έμμεσα την 11/12/2014 τον έλεγχο των δικαιωμάτων ψήφου επί  43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας ήτοι ποσοστό 23,5661 %  επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας,λόγω της καταγγελίας του δανείου επί ενεχύρω των ως άνω μετοχών που κατέχει η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC».

Μετά την συγκεκριμένη γνωστοποίηση η εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε» κατέχει   έμμεσα 45.614.407 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,6068 % επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας αντί του ποσοστού 1,0401 %  που κατείχε έως την 10/12/2014.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΑΝΕΚ

Σχολιασμένα