Βελτιωμένα μεγέθη για το «Υγεία»

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014 09:55
UPD:09:57
EUROKINISSI/ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Στα 20,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 40,6% σε σχέση με πέρυσι, ανήλθαν τα ενοποιημένα συγκρίσιμα, προ claw-back και rebate, κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Υγεία στο εννεάμηνο του 2014.

Αντίστοιχα, οι συγκρίσιμες, προ claw-back και rebate, ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 174,52 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%.

Διευκρινίζεται ότι τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της περσινής περιόδου εξαιτίας του γεγονότος ότι στην αντίστοιχη περίοδο του 2013 δεν είχε περιληφθεί η επίδραση των μονομερών, από πλευράς Πολιτείας, αποφάσεων περί κλιμακούμενων εκπτώσεων (rebate) και μηχανισμών επιστροφής (claw-back).

Αν συνυπολογιστούν οι παράγοντες αυτοί, τα EBITDA διαμορφώνονται σε 10 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών σε 163,8 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 11,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Αν, όμως, δεν ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπτώσεις των αποφάσεων rebate και claw-back, οι ζημιές συρρικνώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα