Αλουμίνιον: Προσδοκά δικαίωση στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε.

Παρασκευή, 09 Μαΐου 2014 11:30
UPD:11:34
SHUTTERSTOCK

Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Αλουμίνιον και ΔΕΗ, προς αποφυγή περαιτέρω αντιδικίας στα ελληνικά δικαστήρια, καθώς και ενδεχόμενων συνεπειών για την Ελληνική Δημοκρατία από την περαιτέρω καθυστέρηση, επιβεβαίωσε σήμερα η Μυτιληναίος.

Βάσει της συμφωνίας, η Αλουμίνιον κατέβαλε ήδη στη ΔΕΗ το ποσό των 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων) του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει την ανάκτηση με την αιτίαση της κρατικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, η Αλουμίνιον εμμένει στην άποψή της για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου στην εκδίκαση της προσφυγής της στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. και προσδοκά τη δικαίωσή της που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή του εν λόγω ποσού.

Όπως αναφέρει η Μυτιληναίος στη σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της υπόθεσης για την Αλουμίνιον στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. θα επέλθει ισόποση αρνητική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. έχει οριστεί για την 04.06.2014.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα