Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2013 14:27

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013

 

  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο συμμετρικής και έγκαιρης πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας ανακοινώνει ότι:

α) μετά από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: ΒΛ9Ι1-ΚΟΗ) εγκρίθηκε για πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους    58.350.823,44  ευρώ, για την κάλυψη του χρεωστικού ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ του προσωπικού της εταιρείας έως και την 30/06/2013,

β) με εντολή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, εισπράχθηκε από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ποσό ύψους  15.927.354,04 ευρώ,  από ληξιπρόθεσμες οφειλές υδροληψίας της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας μέχρι την 05/8/2013 και  

γ) μετά από απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2410/26-9-2013, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εισέπραξε το ποσό των  149.447.102,49 ευρώ, για την εξόφληση  οφειλών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31/7/2013.    

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα