Τα διατηρητέα κτήρια εξαιρούνται από το ειδικό τέλος στα ακίνητα

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 10:49
UPD:11:20
Eurokinissi/ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Τα διατηρητέα ακίνητα απαλλάσσονται, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση αρμόδιου υπουργού, από το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αρίθμ. Δ13/ΦΜΑΠ/1060412ΕΞ/5.4.2013 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι για την απαλλαγή των ανωτέρω ακινήτων από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέα, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο είναι κενό.

Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός των κτηρίων ως διατηρητέων ή ως ιστορικά αρχαιολογικά μνημεία πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένα κτήρια με τα περιγραφικά τους στοιχεία, για τα οποία πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και όχι γενικά σε κτήρια που εντάσσονται σε οικισμούς ή περιοχές σε πολεοδομικό σχέδιο πόλης, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Από την άλλη πλευρά τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία απαλλάσσονται, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ενώ για την απαλλαγή τους από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους.

Υπενθυμίζεται ότι δεν υπόκεινται στην καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, τα ακίνητα που ανήκουν:

α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις,

β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,

γ) στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,

δ) στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και

ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος:

α) Τα κτίσματα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνταν κατά την 17.9.2011.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

* ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,

* ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

Σήμανση στοιχείων

Παράλληλα, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, αντί της 1ης Μαΐου 2013, θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Η ανωτέρω παράταση, η οποία δόθηκε με την υπ’ αρίθμ. ΠΟΛ. 1076/17.4.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, κρίθηκε αναγκαία για την ομαλή προσαρμογή των επιτηδευματιών.

ΦΠΑ 6,5% σε έντυπα

Τέλος, κατά τη διάθεση εντύπου το οποίο εκδίδει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία επιβάλλεται συντελεστής ΦΠΑ 6,5%.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. Δ15Α/1065686ΕΞ/15.4.2013 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία υπογραμμίζεται ότι το έντυπο που εκδίδει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συνιστά περιοδικό (με εικόνες, φωτογραφήσεις, μελέτες κ.λπ.) που περιλαμβάνεται στη δασμολογική κλάση 4902, και επομένως ο συντελεστής ΦΠΑ που θα επιβάλλεται κατά τη διάθεσή του ανέρχεται στο 6,5%.



Προτεινόμενα για εσάς





Σχολιασμένα