Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 00:00
Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ στο εννεάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα 288,451 εκατ. ευρώ, έναντι 295,682 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2009, σημειώνοντας μείωση περίπου 2,45%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 24,311 εκατ. ευρώ, έναντι 27,523 εκατ. ευρώ πέρυσι (μείωση 11,67%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 15,471 εκατ. ευρώ, έναντι 18,782 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εννεαμήνου (μείωση 17,63%). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη του εφετινού εννεαμήνου επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά έτους 2009 που επιβλήθηκε στα κέρδη των επιχειρήσεων και η οποία ανήλθε στο ποσό των 2,260 εκατ. ευρώ, καθώς και από πρόσθετες προβλέψεις συνολικού ποσού 10,139 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα