VELL GROUP Α.Ε. : Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010 00:00
Με την από 25/05/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη δεκάτη έκτη (16η) Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου, αριθμ. 112 γραφεία της Εταιρείας (2ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009 -31/12/2009 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009. 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του. 6) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις. 8) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 9) Τροποποίηση του άρθρου 3 ("Έδρα") του Καταστατικού της Εταιρείας. 10) Τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του Καταστατικού της Εταιρείας. 11) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 29/06/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν : Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών συνελεύσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΔ

Σχολιασμένα