ΕΥΔΑΠ: Συγκρότηση νέας επιτροπής ελέγχου

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011 13:04

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στη συνεδρίασή της στις 10 Ιουνίου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνιο Αντωνόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο, και Ανδρέα Γεραγίδη και Χρήστο Μηστριώτη, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα