ΟΑΕΔ: Επιδότηση 50.000 θέσεων ξενοδοχοϋπαλλήλων για έναν επιπλέον μήνα

Στα 25 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος του προγράμματος
Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010 10:46
UPD:15:03

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για ένα επιπλέον μήνα, με κίνητρο την επιχορήγηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

Ξεκινά μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ και την υπογραφή και δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η εφαρμογή του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου το μήνα Σεπτέμβριο, με την πλήρη επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για ένα επιπλέον μήνα, με κίνητρο την επιχορήγηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών.

Το ποσό της επιχορήγησης θα καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για το μήνα Σεπτέμβριο του 2010 για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι οι εποχιακά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και οι άνεργοι που προσλαμβάνονται για να καλύψουν, ενδεχομένως κενές - λόγω της μη ύπαρξης εποχικών ανέργων - ή επιπλέον εποχικές θέσεις.

Βασικές προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας στο πρόγραμμα, είναι:

1. Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ

2. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 να απασχολούν και να επαναπροσλάβουν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009

3. Στις 31 Μαΐου 2010 να απασχολούσαν και να επαναπροσέλαβαν με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31 Μαΐου 2009.

Σημειώνεται ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας, θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιχορηγηθούν και για το υπερβάλλον εποχικό προσωπικό, εφόσον το διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα θα εντάσσονται και νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον το μήνα Σεπτέμβριο του 2010 απασχολήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού με το μήνα Μάιο του 2010.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα οριστεί με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα