Τα αιτήματα της ΓΣΕΕ προς το υπ. Απασχόλησης

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009 22:43

Μέτρα προώθησης και προστασίας της απασχόλησης, ενίσχυσης των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων ζήτησε η ΓΣΕΕ από την ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης. Όλες οι προτάσεις είναι στο τραπέζι στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας, δήλωσε η κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.

Αναλυτικά τα αιτήματα της Συνομοσπονδίας:

Λήψη μέτρων

α) προώθησης και προστασίας της απασχόλησης

-Απαγόρευση των απολύσεων – διαθεσιμοτήτων – υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκεί η κρίση και για τις επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση. Αυστηρές κοινωνικές ρήτρες διατήρησης, αλλά και αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.

-Αποτροπή των απολύσεων και του ενδεχομένου μετακύλισης του κόστους διάσωσης και εξυγίανσης των προβληματικών επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο και στους φορολογούμενους. Δημιουργία, πριν την εμφάνιση νέων προβληματικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω της πιστωτικής ασφυξίας, Ταμείου Αναχρηματοδότησης και Ανάπτυξης (διάσωσης και ανασυγκρότησης) κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν, με κεφάλαια κατ΄αναλογία από τις Τράπεζες και με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσής τους.

-Νομοθετική ρύθμιση του θέματος των εργολαβιών βάσει της από 26-1-2009 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γ.Σ.Ε.Ε. και άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Απασχόλησης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων παροχής υπηρεσιών, και ειδικότερα καθαριότητας.

β) ενίσχυσης των ανέργων

-Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΟΑΕΔ με βάση το σκοπό για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί και όχι «εσωτερική αναδιανομή» τους και ανατροφοδότησή τους σε άλλους σκοπούς.

-Οριζόντιες πολιτικές επιδότησης της ανεργίας στο πλαίσιο ενιαίας και συνεκτικής πολιτικής, με στόχο την επαρκή υποστήριξη της ομαλής μετάβασης του ανέργου στην αγορά εργασίας και σε θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

-Tο εισοδηματικό όριο που τίθεται ως πλαφόν λήψης των ωφελημάτων των μέτρων ενίσχυσης των ανέργων (βλ. την περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων) να αντιστοιχεί κατ’ελάχιστο στα 10.500 € που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας

-Ενίσχυση της προστασίας των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του.

-Ανταπόκριση των προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας ή κατάρτισης με συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και όχι με αποσπασματικές ρυθμίσεις που ωφελούν αντί τους ανέργους πχ το Δημόσιο ως προσωρινό εργοδότη.

γ) ενίσχυσης των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων

-Έκτακτα και μόνιμα εισοδηματικά μέτρα για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τ’αντίστοιχα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Στατιστικό όριο τουλάχιστον τα 10.500 € που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας.

-Επίδομα που θα ξεκινά από τα 600 € για τους ευρισκόμενους στο όριο των 10.500 € και θα κλιμακώνεται διευρυνόμενο μέχρι και 2.000 € για τους άπορους ή έχοντες ελάχιστο εισόδημα.

-Επίδομα θέρμανσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο με αντίστοιχη κλιμάκωση εισοδηματιών που θα κυμαίνεται από 300 μέχρι 800€ και με ειδικές ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για περιοχές με ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Γενικότερο αίτημα: κύρωση των διατάξεων Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., χάρη στην ασφάλεια δικαίου και στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για προώθηση προς νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί ανταγωνιστές.

Ειδικότερα: ¶μεση κύρωση του άρθρου 12 ΕΓΣΣΕ 2008-2009

(Θεσμική κατοχύρωση αυτονομίας ΛΑΕΚ στο πλαίσιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 – Αύξηση επιχορήγησης εκπαιδευτικών δομών οργανώσεων και κατανομή της – Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξή του).

Ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις και της μητρότητας

Γενικότερο αίτημα: Πραγματικά και ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων.

Ειδικότερα: Συνταγματική επιταγή προστασίας της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας.

-¶μεση άρση εξαιρέσεων στο νόμο για την 6μηνη παροχή μητρότητας (άρθρο 146 Ν. 3655/2008), που, παρά τις αρχικές εξαγγελίες ότι θα ωφελήσουν όλες τις εργαζόμενες μητέρες (η διάταξη αυτή διαφημίστηκε ως η κορωνίδα των ρυθμίσεων της πρόσφατης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης) και ενώ δεν υπάρχουν στη διατύπωση της διάταξης του νόμου, έχουν τεθεί από νομικά εφευρήματα και περιοριστική ερμηνεία οργάνων του Υπουργείου, του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ.

-Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΔΛΟΕΜ του ΟΑΕΔ. ¶μεση χορήγηση και στους δύο δικαιούχους γονείς, εφόσον είναι δικαιούχοι.

-Πλήρη και αποτελεσματική διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων στο θέμα της φύλαξης, της φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσω δημόσιων υποστηρικτικών δομών.

-Συνέχιση και χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», τα οποία στο πλαίσιο της παροχής οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, μπορούν να προσφέρουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω της διατήρησης αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης (ειδικότερα στην περιφέρεια).

-Πρόγραμμα απασχόλησης για τους απολυμένους της TVX και της ΔΟΥΔΟΥ.

Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΙΚΑ – ΣΕΠΕ κλπ

-Στελέχωση και ενεργοποίηση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. ¶μεση κάλυψη υλικοτεχνικών ελλείψεων και αναγκών με σύγχρονα μέσα, ανταποκρινόμενα στο έργο τους.

-Συγκριτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών μηχανισμών όλων των συναφών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Δήλωση Φ. Πάλλη-Πετραλιά

«Με τη διοίκηση της ΓΣΕΕ είχαμε μια συνάντηση εξειδικεύοντας τις προτάσεις της και τα όσα συζητήθηκαν με τον Πρωθυπουργό. Η ΓΣΕΕ είχε ζητήσει αυτή τη συνάντηση, κι όπως βλέπετε είμαστε όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μιλήσαμε διεξοδικά και συζητήσαμε τις προτάσεις της ΓΣΕΕ.

»Ως Υπουργείο Απασχόλησης έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, ώστε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή την κρίση πρώτα τις επείγουσες ανάγκες.

»Σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν θα εξαντλήσουμε όλες τις εφεδρείες. Όλες οι προτάσεις είναι στο τραπέζι στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας και πάντα με γνώμονα τη στήριξη της διατηρησιμότητας των θέσεων εργασίας, τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και παρ’όλη την δύσκολη συγκυρία και το έχουμε καταφέρει, μέχρι αυτή τη στιγμή, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι υφυπουργοί κ.κ Σοφία Καλαντζάκου και Γιώργος Κοντογιάννης, καθώς επίσης ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημοσθένης Μαμωνάς, ο Γραμματέας Κοινοτικών και ¶λλων Πόρων κ.Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ.Νικόλαος Κατσακιώρης, ο Διοικητής του ΙΚΑ κ.Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Γιώργος Βερναδάκης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα