ΓΣΕΕ: Δέσμη μέτρων προστασίας της απασχόλησης

Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2009 10:32
UPD:14:05

Αναλυτικό υπόμνημα, με τις θέσεις της για την προστασία της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και τις προτάσεις της για τη λήψη σχετικών μέτρων θα υποβάλει η διοίκηση της ΓΣΕΕ, προς την υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, τη Δευτέρα.

Την ίδια ημέρα, η υπουργός στο πλαίσιο των επαφών της με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων θα συναντηθεί με το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ και θα συζητήσει θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας και ειδικότερα τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και ζητήματα που αφορούν στο ασφαλιστικό και ιδιαίτερα στον κλάδο.

Η ΓΣΕΕ με το υπόμνημά της, αφού θα τονίζει ότι οι επιπτώσεις στην αγορά έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές και ότι αναμένεται να γίνουν εντονότερες τους επόμενους μήνες, θα ζητάει τη λήψη δέσμης μέτρων προώθησης και προστασίας της απασχόλησης.

Εμφαση θα δίδεται στο θέμα των απολύσεων και της λήψης μέτρων περιορισμού τους. Μεταξύ αυτών θα προτείνεται η απαγόρευση των απολύσεων, των διαθεσιμοτήτων και των υποχρεωτικών αδειών για το διάστημα που θα διαρκέσει η κρίση, για τις επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση.

Η ΓΣΕΕ θα ζητήσει τη θέσπιση ρήτρας διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, αλλά και αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις.

Για την αποτροπή απολύσεων και του ενδεχομένου μετακύλισης του κόστους, η ΓΣΕΕ θα υπογραμμίζει την πρόταση δημιουργίας Ταμείου Αναχρηματοδότησης και Ανάπτυξης κλάδων ή επιχειρήσεων που κινδυνεύουν, με κεφάλαια κατ΄αναλογία από τις Τράπεζες και με τη χρήση των εγγυήσεων από το πακέτο ενίσχυσής τους.

Ειδική αναφορά θα γίνεται στο αίτημα για νομοθετική ρύθμιση του θέματος των εργολαβιών βάσει της από 26-1-2009 απόφασης της Ολομέλειας της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και άμεση παρέμβαση του υπουργείου Απασχόλησης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο των εργολάβων παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα καθαριότητας.

Παράλληλα, θα ζητείται ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις και της μητρότητας.

Στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης των ανέργων, η ΓΣΕΕ θα προτείνει αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΟΑΕΔ με βάση το σκοπό για τον οποίο έχουν θεσμοθετηθεί και όχι «εσωτερική αναδιανομή» τους και ανατροφοδότησή τους σε άλλους σκοπούς.

Επίσης, οριζόντιες πολιτικές επιδότησης της ανεργίας στο πλαίσιο ενιαίας και συνεκτικής πολιτικής, με στόχο την επαρκή υποστήριξη της ομαλής μετάβασης του ανέργου στην αγορά εργασίας και σε θέση πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

Στο υπόμνημα θα τονίζεται το αίτημα ενίσχυσης των ανέργων με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού ασφαλείας και της επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής του.

Τα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας ή κατάρτισης, η ΓΣΕΕ θα ζητάει να συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με προτεραιότητα σε κλάδους που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα.

Στον τομέα της ενίσχυσης των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, ΓΣΕΕ θα ζητήσει :

1) Έκτακτα και μόνιμα εισοδηματικά μέτρα για τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τ'αντίστοιχα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Στατιστικό όριο τουλάχιστον τα 10.500 ευρώ που αντιστοιχούν στα εισοδήματα του μισθού ασφαλείας.

2) Επίδομα που να ξεκινά από τα 600 ευρώ για τους ευρισκόμενους στο όριο των 10.500 ευρώ και θα κλιμακώνεται διευρυνόμενο μέχρι και 2.000 ευρώ για τους άπορους ή έχοντες ελάχιστο εισόδημα.

3) Επίδομα θέρμανσης για όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο με αντίστοιχη κλιμάκωση εισοδηματιών που θα κυμαίνεται από 300 μέχρι 800 ευρώ και με ειδικές ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για περιοχές με ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.

Ειδική αναφορά θα γίνει στο θέμα της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και ιδιαίτερα του ΙΚΑ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Εμφαση θα δίδεται στους τομείς της στελέχωσης και ενεργοποίησης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών επιθεωρήσεων εργασίας για την αυστηρή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και στην ένταση των ελέγχων.

ΓΣΕΒΕΕ: Η «ατζέντα» της συνάντησης με Πετραλιά

Στη συνάντηση με την υπουργό Απασχόλησης, που Θα γίνει τη Δευτέρα κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Συνομοσπονδίας, τα θέματα που θα τεθούν κατά προτεραιότητα από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι:

- Η χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ

- Η Διαδοχική Ασφάλιση.

- Η υγειονομική περίθαλψη.

- Η ταχεία απονομή σύνταξης.

- Η χρηματοδότηση οργανώσεων συνταξιούχων.

Ειδική αναφορά θα γίνει στο θέμα της απασχόλησης και των ρυθμίσεων που μπορεί να γίνουν για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, προκειμένου να διατηρήσουν θέσεις εργασίας.

Α. ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα