ΕΥΔΑΠ: Επέκταση τιμολογίου πολυτέκνων

Δευτέρα, 04 Μαΐου 2009 13:27
UPD:13:28

Την επέκταση του ειδικού μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης των πολυτέκνων οικογενειών και στις τετραμελείς οικογένειες που έχουν τρία προστατευόμενα - κατά την φορολογική νομοθεσία - τέκνα έως το 23ο έτος της ηλικίας τους, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ. Το ίδιο -σημειώνεται- ισχύει εφόσον τα τέκνα σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους έως το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1990, ειδικό μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων είχαν οι τουλάχιστον πενταμελείς οικογένειες (δύο γονείς και τρία προστατευόμενα τέκνα) και εξαιρούντο κατά τον τρόπο αυτό οι μονογονεϊκές οικογένειες (χηρεία, διάζευξη κ.λπ). Επίσης, το όριο ηλικίας για τα τέκνα γίνεται το 23ο, αντί του 18ου που ίσχυε έως σήμερα.

Τα αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία της ΕΥΔΑΠ έχουν ήδη λάβει σχετικές οδηγίες και δέχονται τις προβλεπόμενες αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο, για τις πολύτεκνες οικογένειες η τιμή του κ.?. είναι 0,4138 ευρώ (1η κλίμακα τιμολογίου), εφόσον η μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα 3 κ.μ. τον μήνα/άτομο (δηλαδή για την 4μελή οικογένεια τα 12 κ.μ. ανά μήνα, την 5?ελή τα 15 κ.?. ανά μήνα κ.ο.κ.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα