«Σημαντική ρευστότητα στην αγορά από το ΤΕΜΠΜΕ»

Επίσκεψη Ι. Μπούγα στο ΤΕΜΠΜΕ
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009 17:29

«Το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ υπήρξε μια καινοτόμος και πρωτοποριακή δράση που παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων, επέτυχε να δώσει και συνεχίζει να δίνει σημαντική ρευστότητα στην αγορά μεσούσης της κρίσης», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ιωάννης Μπούγας κατά την επίσκεψή του στο ΤΕΜΠΜΕ.

Δήλωσε επίσης ότι το ΤΕΜΠΜΕ θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στις επιχειρήσεις προκειμένου όχι μόνο να ξεπεράσουν τη δύσκολη αυτή συγκυρία, αλλά και να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, στηρίζοντας τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Αποτίμηση Α’ φάσης Προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ και αποπληρωμή τόκων 1ου εξαμήνου

Ολοκληρώθηκε στις 20.07.09 η διαδικασία πληρωμής από το ΤΕΜΠΜΕ στις Τράπεζες του συνόλου των επιδοτούμενων τόκων που αναλογούν στο 1ο εξάμηνο εφαρμογής του προγράμματος «Επιδότησης και Εγγύησης Κεφαλαίων Κίνησης για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις».

Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του προγράμματος, η οποία διήρκεσε 65 εργάσιμες ημέρες, δανειοδοτήθηκαν 27.069 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 126.969 εργαζόμενους. Η αξία των δανείων στην εν λόγω φάση ανήλθε σε 3,23 δισ. ευρώ και η αξία των εγγυήσεων έφτασε τα 2,58 δισ. ευρώ

Πορεία Β’ φάσης Προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

Για την Β’ φάση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΕΜΠΜΕ με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2009, έχουν ήδη εγκριθεί μέσα σε 43 ημέρες εφαρμογής του προγράμματος δάνεια για πάνω από 16.300 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ύψους 1,16 δισ. ευρώ με τις εγγυήσεις να ανέρχονται σε 927 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι 88% των παραπάνω επιχειρήσεων απασχολούν έως 9 εργαζόμενους ενώ συνολικά στη Β’ φάση του προγράμματος το ΤΕΜΠΜΕ έχει δανειοδοτήσει επιχειρήσεις που στο σύνολο τους απασχολούν 60.000 εργαζόμενους.

Συνολικά από την αρχή του προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ από το ΤΕΜΠΜΕ μέχρι και την 22 Ιουλίου 2009 έχουν χορηγηθεί δάνεια σε 43.380 επιχειρήσεις, που έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν 186.982 εργαζόμενους που απασχολούν. Η αξία των δανείων προς τις ΜΜΕ ανέρχεται συνολικά σε 4,4 δισ. ευρώ ενώ η αξία των εγγυήσεων φθάνει τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος του ύψους των δανείων ανέρχεται σε 101.441 ευρώ ανά επιχείρηση ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος εγκρίσεων από το ΤΕΜΠΜΕ φθάνει τα 404 δάνεια, που αντιστοιχούν σε ποσό περίπου 400 εκατ. ευρώ την ημέρα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα