Μέτκα: Πρόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Τετάρτη, 06 Αυγούστου 2008 14:26

Την πρόθεση της να συμμετάσχει στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για το έργο «ΑΗΣ Μεγαλόπολης Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Μονάδας Νο5, Συνδυασμένου Κύκλου, Καθαρής Ισχύος σε Συνθήκες Αναφοράς 750 έως 835 MW με Καύσιμο Φυσικό Αέριο» γνωστοποίησε η Μέτκα.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει οριστεί η 9η Σεπτεμβρίου 2008, ενώ ως προϋπολογισμός δαπάνης για το διαγωνισμό έχει οριστεί το ποσό των 570 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα