Η Fitch αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Finansbank

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008 15:20

Η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Finansbank σε "C" από "C/D". Οι προοπτικές για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση παραμένουν "σταθερές".

Η αναβάθμιση αντανακλά την επέκταση του δικτύου franchise της Finansbank, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την αυξημένη ζήτηση για δάνεια στην λιανική τραπεζική και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Τουρκία, καθώς και στην εμπορική και επιχειρηματική τραπεζική.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων της παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση και η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει καλή παρά την γρήγορη ανάπτυξη, που στηρίζεται στις συνεχείς επενδύσεις σε εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου.

Από την άλλη πλευρά, η Fitch προειδοποιεί για τους κινδύνους από την ταχεία πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα δεδομένου του ευμετάβλητου περιβάλλοντος στην Τουρκία.

Πηγή: Reuters

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΤΕ

Σχολιασμένα