ΥΠΟΙΟ: Χρηματοδότηση επενδύσεων περιφερειών Στ. Ελλάδας και Ν. Αιγαίου

Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2008 13:40

Τη χρηματοδότηση επενδύσεων μεγάλων έργων υποδομών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η δημιουργία Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των δύο Περιφερειών Στόχου 2 (Περιφέρειες, στις οποίες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν το 2005 μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου στην Ε.Ε. των «15»).

Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, οι οποίοι κατανέμονται σε 150 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σε 250 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν, μέσω των Περιφερειών, έως το 2013 με διαδικασίες αντίστοιχες του ΕΣΠΑ. Αφορούν στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων, επιπλέον αυτών που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ.

Οι Γενικοί Γραμματείς των δύο αυτών Περιφερειών ανέλαβαν να εξειδικεύσουν το Πρόγραμμα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και να το υποβάλλουν στο ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα