«Κοινές αρχές» για νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Κεντρικός ο ρόλος του ΔΝΤ
Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2008 18:42
UPD:18:56
EPA/OLIVIER HOSLET

«Κοινές αρχές» για την οικοδόμηση του νέου διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος υιοθέτησαν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες, «σφραγίζοντας» την ενότητά τους για συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης, εν όψει της Διάσκεψης της G 20 στην Ουάσιγκτον.

Πιο αναλυτικά, συμφώνησαν ότι η Διεθνής Διάσκεψη της 15ης Νοεμβρίου θα πρέπει να αποτελέσει την έναρξη της μεταρρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μείζονα ρόλο. Οι αρχές που ενέκριναν οποίες θα αποτελέσουν την πρόταση της ΕΕ στην Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ προτείνει:

-Κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τομέας της αγοράς να μη διαφεύγει από τη ρύθμιση και την εποπτεία.

-Το νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα να βασίζεται στις αρχές της ευθύνης και της διαφάνειας (π.χ. πληρέστερο σύστημα ενημέρωσης και αναθεώρηση των μηχανισμών που ενθαρρύνουν την ανάληψηη υπερβολικών κινδύνων)

- Το νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα να επιτρέπει τη μέτρηση κινδύνων ώστε να προλαμβάνονται οι κρίσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι θα πρέπει να εποπτεύονται με συντονισμένο τρόπο μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων εθνικών αρχών, μέσω της δημιουργίας εποπτικών ομάδων. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να επισημαίνεται εκ των προτέρων πότε αυξάνουν οι κίνδυνοι ή πότε σχηματίζονται "φούσκες" κατά την αποτίμηση των οικονομικών στοιχείων ενεργητικού

- Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην πρόληψη των χρηματοοικονομικών κρίσεων και να έχει την κύρια ευθύνη για τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

- Να καταγραφούν επισήμως όλες οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να έχουν καλύτερη εποπτεία.

- Να αναθεωρηθούν τα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα, κατά τρόπο ώστε να είναι συνεκτικά μεταξύ τους.

- Να δημιουργηθεί ένας κώδικας συμπεριφοράς, ώστε να αποφεύγεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Τέλος, οι "27" στα συμπεράσματά τους τονίζουν ότι η Διάσκεψη της Ουάσιγκτον θα πρέπει να ορίσει μια μέθοδο εργασίας που να επιτρέπει να σημειωθούν τακτικά και γοργά βήματα προόδου προς τη μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικότερα, συμφώνησαν ότι μετά τις 15 Νοεμβρίου, μέσα σε περίοδο 100 ημερών, θα πρέπει να ετοιμασθούν τα μέτρα εφαρμογής των παραπάνω αρχών.

Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής θα συγκληθεί μια νέα Σύνοδος Κορυφής με θέμα την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν στην Ουάσιγκτον, νέες αποφάσεις για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προτάσεις για να αντιμετωπισθούν οι σημερινές και οι μελλοντικές μακροχρόνιες προκλήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα