Πού θα αναζητηθούν νέα κεφάλαια για την Attica Bank

Στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εισόδου στο σχήμα και άλλων επενδυτών
Σάββατο, 21 Μαΐου 2022 15:07
UPD:15:15
SOOC/Konstantinos Tsakalidis

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
[email protected]

 

Πολύ πιθανό είναι πλέον το ενδεχόμενο να επιτραπεί από τους νέους μετόχους η συμμετοχή και άλλων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank.

ΌΠΩΣ δείχνουν τα πράγματα, αυτήν τη στιγμή τα χρήματα φαίνεται να μην είναι αρκετά, καθώς η εξυγίανση της τράπεζας και ο μετασχηματισμός δημιουργούν ένα κεφαλαιακό κόστος το οποίο δεν είχε από την αρχή προβλεφθεί.


Η εξυγίανση μπορεί και να αγγίζει τα 235 εκατ. ευρώ, ενώ αν σε αυτό προστεθεί και η πιστωτική επέκταση είναι πιθανόν να απαιτηθούν για την τράπεζα κεφάλαια της τάξης των 365 εκατ. ευρώ.


Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε η τράπεζα να αναπληρώσει το κεφαλαιακό χάσμα που προκύπτει από την εξυγίανση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια, αλλά και για να καταστεί ικανή για τη χρηματοδότηση των εργασιών της.


Οι κινήσεις αυτές προβλέπονται στη συμφωνία των βασικών της μετόχων ΤΜΕΔΕ, Rinoa/ Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ.


Ως γνωστόν, αυτή είναι δεύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας μετά την τελευταία έκδοση νέων μετοχών, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 240 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του ΤΧΣ, των λοιπών βασικών μετόχων της και του ιδιώτη επενδυτή Ellington, που αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο θα αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank.


Κεφαλαιακή ενίσχυση
Κατόπιν όλων αυτών, καθόλου δεν αποκλείεται και μια ακόμη κεφαλαιακή ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.


Σύμφωνα με κάποιες πηγές, τα πάντα είναι ανοιχτά στο τραπέζι των σκέψεων και των συζητήσεων, ακόμη και η πιθανότητα ύπαρξης και άλλων επενδυτών που θα συνεργαστούν με τους υπάρχοντες.


Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χρήσης του 2021 επισημαίνεται ότι η Attica Bank εισήλθε στο νέο έτος ενισχυμένη, μέσω της αύξησης των 240 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2021) και της ταυτόχρονης βελτίωσης των βασικών της κεφαλαιακών δεικτών και δεικτών ρευστότητας, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

«Το 2022 αναμένεται να αποτελέσει έτος ορόσημο στη μέχρι τώρα πορεία της, θέτοντας τις
βάσεις για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της, την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της, αλλά και την ανάπτυξή της, βασιζόμενη στη συμφωνία μεταξύ των μετόχων της».


Προσδοκία κερδοφορίας
Προκειμένου να υπάρξει μια σημαντική συμμετοχή και με νέους μετόχους θα πρέπει αυτοί να προσδοκούν μια ικανοποιητική κερδοφορία σε επίπεδο πενταετίας, κάτι ωστόσο που προϋποθέτει για την τράπεζα ισχυρή κεφαλαιακή βάση.


Στην παραπάνω λοιπόν λογική διερευνάται το ενδεχόμενο εισόδου στην τράπεζα και άλλων επενδυτών.


Τα τελικά δεδομένα για τις απαιτήσεις της εξυγίανσης θα λάβουν χώρα όταν η DBRS παραδώσει τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης (preliminary ratings), οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica, αναμένονται τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Η έκθεση αυτή θα οδηγήσει να υπάρξει το τελικό OK από την τράπεζα σε ό,τι αφορά την ένταξη στον «Ηρακλή» και το πρόγραμμα εγγυοδοσίας.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα