ΟΑΕΔ: Από σήμερα το δώρο και το επίδομα σε ανέργους και νέες μητέρες

Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2008 06:10

Αρχίζει σήμερα από τον ΟΑΕΔ η προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας και του δώρου των Χριστουγέννων στους ανέργους που επιδοτούνται. Επίσης σήμερα ξεκινά η προπληρωμή μισθού του Δεκεμβρίου και του δώρου των Χριστουγέννων για τις νέες μητέρες που αξιοποιούν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Το τακτικό επίδομα ανεργίας (καταβάλλεται μία φορά τον μήνα για 25 ημέρες) λαμβάνουν οι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε και οι οποίοι έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Το ύψος του τακτικού επιδόματος ανεργίας, μετά την αναπροσαρμογή του την 1η Σεπτεμβρίου 2008, ανέρχεται στα 430,75 ευρώ το μήνα για άνεργο που δεν έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας (εφόσον οι μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου, κατά το διάστημα απασχόλησής του ήταν ίσες ή μεγαλύτερες από 375,85 ευρώ.

Εάν οι μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου κατά το διάστημα απασχόλησής του είναι μεταξύ 187,93 και 375,84 ευρώ, το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 323 ευρώ το μήνα για άνεργο χωρίς προστατευόμενα μέλη οικογένειας). Για κάθε εξαρτώμενο από τον άνεργο μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 142 του ν.3655/2008, είναι οι εργαζόμενες μητέρες σε όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως της φύσεως της εργοδοτικής δραστηριότητας) που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

2. Έχουν ενεργή εργασιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση).

3. Είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

4. Υπάγονται στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2004-2005.

Το δώρο Χριστουγέννων, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση το χρόνο λήψης του επιδόματος ανεργίας, στη χρονική βάση από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους (όπως ισχύει δηλαδή και για τους εργαζόμενους).Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα