«Συκοφαντίες για να πληγεί ο ΟΑΕΔ και ο διοικητής του»

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2007 15:21

«Oι όποιες καταγγελίες περί παράνομης και αυθαίρετης μεταφοράς χρημάτων, είδαν το φως της δημοσιότητας αποτελούν ψεύδη και συκοφαντίες. Η ατεκμηρίωτη αναπαραγωγή ψευδών και συκοφαντιών σκοπό έχει να πλήξει τον ΟΑΕΔ και τον διοικητή του», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΕΔ με αφορμή δημοσιεύματα για τη διαχείριση των αποθεματικών του ΛΑΕΚ http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/04/11/1322515.htm .

«Οι πόροι του ΛΑΕΚ αφορούν στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης.

Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και υπάγονται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα τρία τελευταία χρόνια οι κατ' έτος δαπάνες του ΛΑΕΚ για προγράμματα που αφορούν τους σκοπούς του, ήταν για το έτος 2004, 208.637.500 ευρώ, για το έτος 2005 602.417.660 ευρώ και για το έτος 2006 264.502.520 ευρώ. Οι παραπάνω πόροι ωφέλησαν 105.800 ανέργους και περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις.

Με σχετικές αποφάσεις τόσο της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, όσο και του ΔΣ του ΟΑΕΔ καθορίστηκε να γίνει και από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ η χρηματοδότηση των αντίστοιχων προγραμμάτων τα οποία σχεδιάζονται για κάθε κατηγορία ανέργων που έχει ανάγκη υποστήριξης (ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άτομα που θέλουν να διασφαλίσουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, ειδικά προγράμματα για νέους και μακροχρόνια ανέργους, ειδικά προγράμματα για μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις, προγράμματα για περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία όπως Κοζάνη, Έβρος, Αχαΐα, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, κλπ.).

Σε εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και του ΔΣ του ΟΑΕΔ, μεταφέρθηκαν πόροι στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού, προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους ανέργους.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, αποτελείται από εννέα μέλη, τέσσερα εκ των οποίων είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων, τέσσερις εκπρόσωποι των εργοδοτών και, μόλις ένας (ο εκάστοτε Διοικητής του ΟΑΕΔ) εκπρόσωπος του Κράτους. Οι αποφάσεις δε, που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων (καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών), λαμβάνονται με συναινετικό τρόπο, καθώς απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των έξι (6) από τα εννέα (9) μέλη αυτής, σύμφωνα με την παρ.4, άρθρ.14, ν.2224/94)».Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα