Με διευρυμένη περίμετρο το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης

Κάλυψη περισσότερων δικαιούχων
Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021 13:01
UPD:13:05
REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Από την έντυπη έκδοση

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη στήριξη των εργαζομένων, όταν χάνουν τη δουλειά τους για λόγους που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, θα έχει διευρυμένο αντικείμενο, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων.

Ο κανονισμός μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο και την Ευρωβουλή τίθεται σε λειτουργία με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2021, ενώ αφορά την περίοδο μέχρι και το 2027.

Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο της Ε.Ε., οι ευρωβουλευτές πέτυχαν αρκετές βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων τον περιορισμό του κατώτατου ορίου για τη χρηματοδοτική παρέμβαση του Ταμείου από τους 500 στους 200 απολυόμενους. Πέτυχαν επίσης να αυξήσουν από 20.000 σε 22.000 ευρώ το ποσό που θα δίνεται σε απολυόμενο για αυτοαπασχόληση, καθώς και σύσταση ή εξαγορά επιχείρησης.

Το Ταμείο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βοήθεια σε απολυμένους εργαζόμενους σε περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων, ιδίως λόγω των δυσκολιών που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, όπως οι αλλαγές στη μορφή του εμπορίου και στις εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε., οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή αλλαγές που αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου καθορίζεται μέχρι 186 εκατ. ευρώ, ενώ θα χρηματοδοτεί εξατομικευμένα μέτρα στήριξης, επιπρόσθετα των εθνικών μέτρων, όπως ειδικά προσαρμοσμένα μαθήματα κατάρτισης, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων - ιδίως για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, την παροχή καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναζήτηση εργασίας, τη δημιουργία νέας επιχείρησης και την παροχή επιδομάτων για φροντιστές.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης:

* Θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους εργαζόμενους να λάβουν ευρωπαϊκή στήριξη: Σύμφωνα με τους νέους κανόνες επιλεξιμότητας, το βασικό κριτήριο για την ενεργοποίηση του Ταμείου είναι η απόλυση τουλάχιστον 200 εργαζομένων.

* Θα καλύπτει σε υψηλότερο ποσοστό το κόστος των υπηρεσιών υποστήριξης: Η συνεισφορά στο κόστος των υπηρεσιών μπορεί πλέον να αυξηθεί έως το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος.

* Ειδικά μέτρα ενίσχυσης: Θεσπίζονται ειδικά μέτρα όπως το επίδομα παιδικής μέριμνας που θα δίνεται σε όσους φροντίζουν παιδιά όταν συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή αναζητούν εργασία.

* Θα μετατοπίσει την έμφαση από τα αίτια της αναδιάρθρωσης στον αντίκτυπό τους: Χάρη στους νέους κανόνες οι εργαζόμενοι που πλήττονται από κλυδωνισμούς, όπως η κρίση του κορονοϊού, αλλά και γενικότερες αλλαγές, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα βοηθηθούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλοι οι λόγοι αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και οι ευρύτερες οικονομικές τάσεις, όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η αυτοματοποίηση, μπορούν να είναι επιλέξιμοι για στήριξη.

Το ΕΤΠ συστάθηκε το 2007 με μικρό προϋπολογισμό, που αυξήθηκε σταδιακά, ενώ μέχρι σήμερα έχει κινητοποιηθεί 161 φορές.

Ν. Μπ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα