Λογιστές: Προαιρετική η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA για το 2021

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 17:31
UPD:17:32

Την προαιρετική εφαρμογή του εγχειρήματος του myDATA για το 2021 – και ασφαλώς χωρίς κυρώσεις ζητά ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή προς την ΑΑΔΕ. 

Το αίτημά τους έχει άμεση σχέση με την συγκερκιμένη περίοδο κατά την οποία όπως αναφέρουν  «το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων παλεύει για την επιβίωσή του ενώ οι συνάδελφοι έχουν επωμιστεί – μεταξύ άλλων - όλες τις διαδικασίες οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων και φορολογουμένων-πολιτών» Και συνεχίζουν: «Η  Α.Α.Δ.Ε. πρόκειται να εφαρμόσει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή του εγχειρήματος.

 Επιπλέον, για την ομαλή ένταξη στον «κόσμο» του myDATA από όλους τους εμπλεκόμενους, αναμένουμε  την δημοσίευση άμεσης ανακοίνωσης για την προαιρετικότητα εφαρμογής τους το 2021 – και μάλιστα, εφόσον ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

  1. Το μήνυμα της ΑΑΔΕ θα πρέπει να είναι σαφές: Ο εκδότης του παραστατικού είναι καθόλα υπεύθυνος για την έκδοση και διαβίβαση του.
  2. Όσον αφορά την επικοινωνία του εγχειρήματος, η Α.Α.Δ.Ε. οφείλει να προβεί σε ενέργειες για την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων (Επιχειρήσεων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Λογιστών-Φοροτεχνικών, εταιρειών λογισμικού), όπως την προβολή του εγχειρήματος σε ΜΜΕ πανελλαδικά, τη συχνή αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους επιχειρηματίες, την εκπαίδευση και υποστήριξη μέσω διαδραστικών σεμιναρίων επίδειξης πρακτικών εφαρμογών.
  1. Απαραίτητη κρίνεται και η άμεση, εποικοδομητική συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς.
  2. Αναγκαία επίσης κρίνεται η διευθέτηση των ιδιαιτεροτήτων στο εγχείρημα. Ως ενεργοί επαγγελματίες λογιστές, γνωρίζουμε ότι μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, εκδίδει χειρόγραφα παραστατικά σχετικά με τα οποία - μεταξύ άλλων - προκύπτουν προβλήματα αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης στα ηλεκτρονικά βιβλία, λόγω και των ιδιομορφιών που υπάρχουν στις επιχειρήσεις κατά την έκδοσή τους.
  3. Για την άμεση και ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η δημιουργία κινήτρων για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και του δημιουργούμενου κόστους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από την εφαρμογή του εγχειρήματος, προτείνουμε να παρασχεθεί κίνητρο με την μορφή επιδότησης του σχετικού κόστους, προς τις Επιχειρήσεις και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες ή μέσω της ισόποσης έκπτωσης της δαπάνης άμεσα από τον φόρο που θα προκύψει στο φορολογικό έτος 2021.
  4. Σχετικά με τον δικό μας κλάδο, απαιτείται η παροχή επαρκούς χρόνου προσαρμογής - λαμβανομένου υπόψη και του φόρτου εργασίας μας που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις στο ήδη διαμορφωμένο επιβαρυμένο πλαίσιο - για την πλήρη εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά βιβλία, για την σωστή ενημέρωση και τήρησή τους. Ο ρόλος μας στο εν λόγω εγχείρημα είναι – και πρέπει να είναι – διακριτός και καθοριστικός. Η διαδικασία του χαρακτηρισμού, της οριστικοποίησης, των εγγραφών και η υπογραφή των δηλωτικών υποχρεώσεων-καταστάσεων πρέπει να παρέχονται από εξουσιοδοτημένο πιστοποιημένο Λ/Φ. Ως εκ τούτου, πρότασή μας – η οποία θεωρούμε ότι χρήζει άμεσης διευθέτησης - είναι η εξάλειψη του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων (Άρ. 38, Ν. 2873/2000) για όλες τις οντότητες.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα