ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΔΗΕΠ)

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 00:00
UPD:09:28
Μετονομασία εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ (ΔΗΕΠ/DEM) σε Demetra Holdings Plc από 31/1/2020. Ανακ.. XAK 29/1/2020

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα