ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΕΛΤΚ)

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 00:00
UPD:09:28
Από 27 /0 1 /20 20 , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8 / 863/10.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας « ELTRAK CP LIMITED » για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας « ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. » ( GRS 142003003 ), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελε υταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΤΚ

Σχολιασμένα