Π. Πετρόπουλος: Μεταβίβασε ακίνητο στην ΝΤΕΛΠΑ με τίμημα 4,07 εκατ. ευρώ

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 18:02
UPD:18:02

Την μεταβίβαση ακινήτου στην ΝΤΕΛΠΑ με τίμημα που ανέρχεται σε 4,070 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας στην από 28.11.2019 συνεδρίαση του, αποφάσισε τη χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ έξι (6) μηνών, για την μεταβίβαση στην ΝΤΕΛΠΑ (η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία) ενός αυτοτελούς κτιρίου, αποτελούμενο από ισόγειο και από όροφο, συνολικής επιφανείας 2.743,85 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 7.706,80 τμ, επί της οδού Πίνδου 8 & Αργυράκη στον Ελαιώνα, του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Το τίμημα ανέρχεται σε 4.070.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην αγοραία αξία του ακινήτου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην από 30.06.2019 Μελέτη Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εξωτερικού Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Υπ. Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Δηλαρά (Α.Μ. 228) της εταιρίας «Property Solutions».

Μοναδικός μέτοχος της ΝΤΕΛΠΑ είναι η ομόρρυθμη εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ», εταίροι της οποίας, κατά 50% έκαστος, είναι ο Ιωάννης Πετρόπουλος και η κυπριακή εταιρεία ANABAK. Παράλληλα, ο κ. Πετρόπουλος κατέχει άμεσα το 25,12% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης ενώ η ANABAK κατέχει άμεσα το 25,88%, σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις. Σημειώνεται ότι το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΑΒΑΚ κατέχει ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα