Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Για νέους - μακροχρόνια ανέργους και επιστήμονες
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 20:31
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Από την έντυπη έκδοση

Του Στέλιου Παπαπέτρου
[email protected]

Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα στοχευμένα στην απασχόληση των νέων ανέργων, των επιστημόνων, αλλά και όσων βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα «ανοίξουν» μέσα στους επόμενους δύο μήνες σύμφωνα με τον νέο διοικητή του οργανισμού Σπύρο Πρωτοψάλτη. Η επιδότηση, ανάλογα με το πρόγραμμα, κυμαίνεται από 600 ευρώ έως και 1.040 ευρώ τον μήνα. Από τα τρία προγράμματα τα δύο θα αφορούν συγκεκριμένα την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου του 2019 της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο 24,6%, όταν το μέσο ποσοστό στο σύνολο της χώρας είναι στο 16,9%. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας ανήλθε στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε 28.400 άτομα. Το τρίτο πρόγραμμα θα αφορά 2.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών.  Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των 805.000 ανέργων που κατέγραψε η στατιστική υπηρεσία στο 2ο τρίμηνο του 2019, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, που ανέρχεται στο 70,8% του συνόλου, είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες. Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται στους 570.000 και από αυτούς οι 280.800 είναι άνεργοι για περισσότερα από 4 χρόνια!

Η νέα ηγεσία του ΟΑΕΔ θα προχωρήσει σε επαναξιολόγηση όλων των προγραμμάτων του οργανισμού, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αρκετά από αυτά που προκηρύχθηκαν εδώ και δύο χρόνια μένουν στα «αζήτητα». Είναι ενδεικτικό ότι στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην ένδειξη «προγράμματα ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων» υπάρχουν μέχρι σήμερα 13 τέτοια προγράμματα, ορισμένα από τα οποία είναι ανοιχτά από το 2017 και δύο από το 2016!

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σκοπός προγραμμάτων: α) η προετοιμασία των νέων ανέργων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού προσωπικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Α) Πρόγραμμα προεργασίας 300 ανέργων ηλικίας 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΛΑΚΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια: 7 μήνες.

Αμοιβή: Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22 έως 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος: Απασχόληση άνεργων πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορείς δημόσιου τομέα.

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ορίζονται έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ.

Επιχορήγηση φορέων Δημοσίου και Τ.Α.
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

Ωφελούμενοι: 2.000 άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα: α) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και β) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και Περιφερειών).

Ποσό επιχορήγησης: Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 μήνες, επιπλέον, μετά από αίτηση του δικαιούχου.

Επαναξιολόγηση όλων των δράσεων και συνεργασίες
Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ στα ζητήματα αντιμετώπισης της ανεργίας και της ενίσχυσης της πλήρους απασχόλησης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης (φωτγραφία) επεσήμανε ότι θα υπάρξει στενότερη σύνδεση του οργανισμού με τους θεσμικούς παράγοντες της αγοράς και των κοινωνικών εταίρων, αλλά και διεύρυνση της συνεργασίας με το υπουργείο Παιδείας, ειδικά στα ζητήματα της κατάρτισης. Βασική επιδίωξη της πολιτικής που θα ακολουθηθεί, σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη, είναι «ο νέος ΟΑΕΔ να αποτελέσει μία γέφυρα διασύνδεσης των ανέργων, όχι με ευκαιριακές θέσεις απασχόλησης λίγων μηνών, αλλά με σταθερές θέσεις πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας». 

Στο υπουργείο Εργασίας θεωρούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν στα ζητήματα της απασχόλησης και των νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ είναι «η χρόνια παθογένεια που υπάρχει μεταξύ της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και προσόντων που διαθέτουν όσοι ψάχνουν για εργασία και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας». 



Προτεινόμενα για εσάς





Σχολιασμένα