Το τίμημα του επενδυτή για το καζίνο στο Ελληνικό

Τι προβλέπει η αναλυτική διακήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019 17:47
Eurokinissi

Από την έντυπη έκδοση 

Της Τέτης Ηγουμενίδη 
[email protected]

Από έναν συνδυασμό της τεχνικής προσφοράς (του μεγέθους της επένδυσης) και της οικονομικής, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα, θα αναδειχτεί ο επενδυτής που θα λάβει την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό ή καλύτερα θα υλοποιήσει το Integrated Resort Casino - IRC, το οποίο -μεταξύ άλλων- θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, το πρώτο ολοκληρωμένο θέρετρο τέτοιου μεγέθους στην Αθήνα, με τουλάχιστον 2.000 κλίνες.

Η κατώτερη οικονομική προσφορά που μπορεί να κατατεθεί είναι 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ με την παράδοση της άδειας και ονομάζεται αρχικό τίμημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της οικονομικής προσφοράς τους και από ένα δεύτερο ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από το 3ο έως το 25ο έτος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης, για το οποίο δεν έχει οριστεί αρχικό νούμερο (είναι δηλαδή ανοιχτό). Το τμήμα του συνολικού ετήσιου τιμήματος που προτείνεται από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιόδου παραχώρησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του αρχικού τιμήματος και του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Όπως επισημαίνεται συγκεκριμένα στην αναλυτική διακήρυξη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα απαιτητικές είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς δεν πρόκειται μόνο για άδεια καζίνο, αλλά για την υλοποίηση Integrated Resort Casino, επένδυση που δύναται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ και θα είναι από τις πρώτες που θα εκτελεστούν στην έκταση των συνολικά 6.200 στρεμμάτων του παλιού αεροδρομίου.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

1. Ανάπτυξη χώρου καζίνο διεθνούς εμβέλειας, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 τραπέζια, 1.200 παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει συνολική επιφάνεια καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των 12.000 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.

2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών μέτρων.

3. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας 12.000 τετραγωνικών μέτρων.

4. Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

H βαρύτητα της καθεμίας από τις τέσσερις προαναφερόμενες απαιτήσεις - προδιαγραφές είναι: για το καζίνο 20%, για το ξενοδοχείο 40%, για το συνεδριακό 25% και για τον χώρο συνάθροισης κοινού 15%.

Virtual Data Room

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό μέσω πρόσβασης σε Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης - Virtual Data Room (VDR), όπου θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα έγγραφα της σύμβασης παραχώρησης και τα λοιπά πληροφορικά στοιχεία.

Εκτός από τους όρους για την άδεια καζίνο, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση μέσω του VDR και ενός προσχεδίου μισθωτικής σύμβασης που θα υπογράψουν με τον κύριο επενδυτή στο Ελληνικό, τη Lamda Development, το οποίο θα έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν, ώστε έως το τέλος της διαδικασίας να διαμορφωθεί το τελικό. Στο προσχέδιο μίσθωσης της έκτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνεται -μεταξύ άλλων- η υποχρέωση του επενδυτή να καταβάλλει στη Lamda το 5% επί των ακαθάριστων εσόδων του με ελάχιστο ποσό ετησίως τα 15 εκατ. ευρώ (το ελάχιστο ποσό καταβάλλεται και κατά την περίοδο της κατασκευής).

Αρχικό ενδιαφέρον για το IRC έχουν εκδηλώσει οι αμερικανικές Ceasars Entertainment, Mohegan Gaming & Entertainment, Hard Rock International ο μαλαισιανός όμιλος Genting, η γαλλική Groupe Barriere και ένας μικρός αριθμός επενδυτικών κεφαλαίων που δύναται να συνεργαστούν με τους προαναφερόμενους εξειδικευμένους φορείς λειτουργίας καζίνο. Περισσότερο «ζεστές» θεωρούνται οι δύο πρώτες προαναφερόμενες αμερικανικές εταιρείες.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ, κατατίθεται από τους διαγωνιζομένους για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία για το Integrated Resort Casino στο Ελληνικό.

Οικονομικό προφίλ υποψηφίων

Με βάση την προκήρυξη της άδειας καζίνο, οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα που δεν είναι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, απαιτείται -μεταξύ άλλων- να διαθέτουν μέσο όρο ετήσιων ιδίων κεφαλαίων, των 3 τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ και μέσο όρο ετήσιων εσόδων, των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν, με ιδία ή και δανειακά κεφάλαια, την καταβολή του αρχικού τιμήματος και την ανάπτυξη των έργων της Α΄ φάσης ανάπτυξης του έργου κατά ποσοστό 100%.

Εφόσον είναι νομικά πρόσωπα που αποτελούν εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, απαιτείται να διαθέτουν μέσο όρο κεφαλαίων υπό διαχείριση («assets under management»), των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων, τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το ακίνητο, κατόπιν εγγράφου αιτήματος, το οποίο υποβάλλουν μέσω του VDR, το αργότερο έως και τη 15η ημέρα πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή την 22α Απριλίου 2019. Σημειώνεται, πάντως, ότι πιθανότερο είναι η προαναφερόμενη προθεσμία να παραταθεί, κάτι που συμβαίνει στους περισσότερους σημαντικούς διαγωνισμούς, συνήθως έπειτα από αίτημα των ενδιαφερομένων.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα