Εγκρίσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2006 15:15

Αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνονται ερευνητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.745.800 ευρώ υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

1. Το ερευνητικό έργο «Κατανεμημένη πλατφόρμα πλέγματος GRID για τη διάθεση και προηγμένη αναζήτηση περιεχομένου σε ειδησεογραφικό οπτικοακουστικό υλικό Gridnews» στο πλαίσιο του μέτρου 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», πράξη «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» με Ανάδοχο το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και προϋπολογισμό 620.000 ευρώ. Το 60% καλύπτεται από δημόσια δαπάνη. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και στη συνέχεια να αναπαράγουν τμήματα οπτικοακουστικού υλικού, πραγματοποιώντας αναζήτηση με λέξεις - κλειδιά. Μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων είναι και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ).

2. Τα ερευνητικά υποέργα ερευνητικών υποέργων της πράξης «Πρόγραμμα για την ένταξη στο Ελληνικό Ερευνητικό και Τεχνολογικό σύστημα Ερευνητών από το εξωτερικό (ΕΝΤΕΡ) 2004» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.125.800 ευρώ. Το 90% (1.013.220 ευρώ) καλύπτεται από δημόσια δαπάνη. Το πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ επιδιώκει την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό και την ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας με κύριο στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας από το διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα, σε θέματα κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και τη βελτίωση της δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες.

Εξάλλου, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά, υπέγραψε αποφάσεις με τις οποίες χρηματοδοτούνται ερευνητικά έργα συνολικού ύψους 23.073.801 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 22.607.305 ευρώ. Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του Μέτρου 4.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠ.Α.Ν.).

Το μέτρο 3.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας στοχεύει στην ενθάρρυνση της παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών μέσω της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής με τη λειτουργία κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων καθώς και στην ενίσχυση, συμπλήρωση και διεύρυνση των υποδομών των ερευνητικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό τα ερευνητικά έργα προϋπολογισμού 15.485.481 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 15.018.985 ευρώ που χρηματοδοτούνται είναι:

• «Επιχορήγηση της ΕΔΕΤ ΑΕ για ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ2- Β’ Φάση» Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 14.319.241,82 ευρώ. Το 100% καλύπτεται από δημόσια δαπάνη. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ2 παρέχει προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες στην Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Στο πλαίσιο της Β’ φάσης του έργου το δίκτυο θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην περιοχή Αθηνών με την ενεργοποίηση περισσοτέρων υπηρεσιών. Το Πανελλήνιο Δίκτυο έχει σημεία παρουσίας στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Σύρο, Ηράκλειο, Χανιά, όπου θα τοποθετηθούν προηγμένοι Gigabit δρομολογητές.

• Το ερευνητικό έργο «Ανάλυση Πολυμεσικού Περιεχομένου με χρήση Εξελικτικών Οντολογιών και εφαρμογή σε Τηλεοπτικά Δίκτυα Ειδήσεων». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 605.000 ευρώ. Το 60% καλύπτεται από δημόσια δαπάνη. Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι ένα σύστημα ανάλυσης τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων, το οποίο θα παρέχει δυνατότητες έξυπνης αναζήτησης σε αρχεία ψηφιακού τηλεοπτικού υλικού. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται : Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ).

• Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Υποδομής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τομέα (ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ)». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 561.240 ευρώ. Το 60% καλύπτεται από δημόσια δαπάνη. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής γλωσσικής τεχνολογίας για το βιοϊατρικό τομέα και την Ελληνική Γλώσσα, που θα υποβοηθήσει τον ερευνητή αλλά και το μέσο χρήστη, να βελτιώσει τις δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης καθώς και κάθε μορφή επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων. Συνεργαζόμενος φορέας του έργου είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ).

Το μέτρο 4.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στοχεύει στην προώθηση των συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκαν ερευνητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.588.320 ευρώ, που καλύπτονται κατά 100% με δημόσια δαπάνη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα