ΥΠΑΝ: Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2006 13:53

Αποφάσεις με τις οποίες χρηματοδοτούνται ερευνητικά έργα συνολικού ύψους 7.601.281 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 4.467.610 ευρώ υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Ιωάννη Τσουκαλά.

Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Επεξεργασία εικόνων ήχου και γλώσσας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η πράξη «Επεξεργασία εικόνων ήχου και γλώσσας» έχει ως στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων διεπαφής χρήστη (user interface) που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας εικόνας, ήχου, οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, φωνής κλπ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), θα ενθαρρυνθούν σύνθετες ενέργειες που θα συνδυάζουν περισσότερα του ενός μέσα όπως: διαλογικά συστήματα ανάκτησης πληροφοριακών δεδομένων μέσω φωνής, καθώς και διαλογικά συστήματα ανάκτησης κειμένου μέσω φυσικών γραπτών ή προφορικών διαλόγων στην Ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, υποστηρίζεται η ανάπτυξη εφαρμογών υπερμέσων (hypermedia) που θα ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνολογίες και επιτρέπουν την ανάκτηση και επεξεργασία σύνθετων δομών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μεγάλες βάσεις.

Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται από κοινοπραξίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις. Ενδεικτικός κατάλογος των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων περιλαμβάνει: ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο επεξεργασίας Λόγου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, και άλλοι φορείς.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα