Ενταξη έργων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2006 10:53

Την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτ. Μακεδονίας, έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.889.510,01 ευρώ, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κ. Ανδρέας Λεούδης:

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Προσθήκη αιθουσών στο Β΄ Γυμνάσιο - Λύκειο Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.110.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός αυτοτελούς τριώροφου σχολικού κτιρίου αποτελούμενο από επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, μία βιβλιοθήκη, αποθηκευτικό χώρο, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, δύο κλιμακοστάσια, W.C. και W.C. για AMEA. Πρόκειται για κτίριο με εξωτερικές διαστάσεις 16Χ24,50Χ10,95m, εμβαδού 1005,108τ.μ.

ΜΕΤΡΟ 3.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1. Ανάπλαση οδού Νοσοκομείου, Δήμου Πτολεμαϊδας, προϋπολογισμού 1.160.000,00 ευρώ.

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπλαση τμημάτων των οδών Νοσοκομείου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Αγίου Τρύφωνος, Καυκάσου, Γαλιάνης, Κοροξένης και Ματσούκα με αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων-κρασπέδων, ανανέωση φωτιστικών.

2. Διαμόρφωση οδών πεζοδρομίων στην πόλη ¶ργους Ορεστικού, προϋπολογισμού 1.125.000,00 ευρώ.

Διαμόρφωση τμημάτων δημοτικών οδών της επέκτασης σχεδίου πόλεως ¶ργους Ορεστικού με σκοπό την ολοκλήρωσή τους και την καλύτερη διασύνδεσή τους με το υφιστάμενο κεντρικό οδικό δίκτυο καθώς και του περιφερειακού δρόμου, σε εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου.

ΜΕΤΡΟ 3.6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΕΤΠΑ

1. Μελέτη και κατασκευή έργων πεζοδρόμησης και αστικού εξοπλισμού-δημιουργία δικτύου ευχερούς κίνησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Με το παρόν έργο πρόκειται να αναπλαστεί η περιοχή Νεομαρτύρων του Δήμου Πτολεμαϊδας, με στόχο την καλύτερη διαβίωση των πολιτών και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να γίνουν έργα πεζοδρόμησης με κυβόλιθους τσιμέντου, κατασκευή κρασπεδορείθρων και δημιουργία διαβάσεων πεζών.

2. Ανάπλαση και εξυγίανση κοίτης και πρανών ποταμού Σακουλέβα, Δήμου Φλώρινας, προϋπολογισμού 425.500,01 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση και εξυγίανση της κοίτης και των πρανών του ποταμού Σακουλέβα που διαρρέει την πόλη της Φλώρινας. Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται από τη γέφυρα του «Αριστοτέλη» μέχρι τη γέφυρα του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

3. Ηλεκτροφωτισμός και αστικός εξοπλισμός, Δήμου Φλώρινας, προϋπολογισμού 296.500,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στον ηλεκτροφωτισμό και στον αστικό εξοπλισμό στους δρόμους εκατέρωθεν του ποταμού Σακουλέβα στη Φλώρινα και συγκεκριμένα από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο μέχρι την περιοχή του ΦΣΦ «Αριστοτέλης», σε μία έκταση εμβαδού 20 στρεμμάτων περίπου.

ΑΞΟΝΑΣ 6: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 6.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Κατασκευή αγωγών όμβριων-σχαρών στο Δ.Δ. Φούφα του Δήμου Μουρικίου, προϋπολογισμού 272.510,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου όμβριων - σχαρών εντός του Δ.Δ. Φούφα στο Δήμο Μουρικίου. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί εντός του οικισμού υπόγεια κάτω από δρόμους και πεζοδρόμια. Θα κατασκευαστούν φρεάτια και θα τοποθετηθούν σχάρες για τα όμβρια ύδατα. Τα τμήματα δρόμων και κρασπέδων που θα αποξηλωθούν θα αποκατασταθούν με ασφαλτόστρωση και νέα κατασκευή πεζοδρομίων. Επίσης, θα κατασκευαστούν φρεάτια ελέγχου και εκκένωσης του δικτύου όπου απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη. Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 931 μέτρα περίπου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα