Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 10:50
UPD:23:53

Διευκρίνιση επί του 9ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της 36ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε στις 18ης Ιουνίου 2018.

 

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.


Με την υπ' αριθ. 19657/16.05.2018 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αποφάσισε την εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το αναρτηθέν από 10.05.2018 Σχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων Καταστατικού με εξαίρεση την υπ' αριθ. 3 πρόταση τροποποίησης του στοιχείου δ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ισχύοντος Καταστατικού αναφορικά με το σκοπό και το αντικείμενο της Εταιρείας (προσθήκη παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης), καθώς δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των επιβεβλημένων εκ του νόμου τροποποιήσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα