Μείωση κατά 2,4% των επενδύσεων στη βιομηχανία

ΙΟΒΕ: Αναθεώρηση των αρχικών προβλέψεων για άνοδο 15,4% το 2018
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 12:18
UPD:12:18
REUTERS/STOYAN NENOV

Στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης αναμένεται διπλασιασμός των επενδυτικών δαπανών, ενώ θετική είναι η αναμενόμενη μεταβολή και στην Κλωστοϋφαντουργία (16%). 

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιάννη Κανουπάκη
jkan@naftemporiki.gr

Αναθεωρούνται επί τα χείρω, σε συνολική βάση, οι αρχικές προβλέψεις στην ελληνική βιομηχανία, όσον αφορά τις φετινές επενδύσεις του κλάδου, ενώ εκφράζεται αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της οικονομικής πολιτικής της φορολογίας των κερδών, της χαμηλής διαθεσιμότητας και του κόστους κεφαλαίων.

Από τα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ για την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου, προκύπτει ότι οι σχετικές δαπάνες το 2018 αναμένεται να μειωθούν κατά 2,4%, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν πρόκειται να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα των διυλιστηρίων - σε άλλους, βεβαίως, καταγράφεται έντονη επενδυτική δραστηριότητα, αλλά τα μεγέθη δεν επηρεάζουν τόσο το γενικό σύνολο. Η διαφορά στο forecast είναι δραματική συγκριτικά με τις εκτιμήσεις του κλάδου σε αντίστοιχη έρευνα για την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2017, η οποία «έβλεπε» άνοδο της επενδυτικής δαπάνης για το νέο έτος της τάξης του 15,4%.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται, σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται αποκλίσεις μεταξύ των κλάδων, με κυρίαρχη πάντως τάση τη θετική στους περισσότερους κλάδους. Ωστόσο, η μεγάλη ένταση της πτώσης σε ορισμένους κλάδους καθόρισε τη συνολική τάση.
 Σχετικά, ανοδικά αναμένεται να κινηθούν οι επενδύσεις το 2018 σε Τρόφιμα - Ποτά - Καπνό, κατά 11,6%, στα Χημικά (44%) και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (22,9%). Στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης αναμένεται διπλασιασμός των επενδυτικών δαπανών, ενώ θετική είναι η αναμενόμενη μεταβολή και στην Κλωστοϋφαντουργία (16%). Από τις λοιπές βιομηχανίες, οι νέες προβλέψεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 19,5%, πτώση η οποία οφείλεται εν πολλοίς στις δυσμενείς προβλέψεις από τον κλάδο των διυλιστηρίων (-57%), διαμορφώνοντας έτσι την πτωτική τάση στο σύνολο των επενδυτικών δαπανών στη μεταποίηση.

Οι ελληνικές βιομηχανίες το 2018 δεν προτίθενται να μεταβάλουν σημαντικά τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μίγμα σε σύγκριση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται πως οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017 αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Το επενδυτικό μίγμα, λοιπόν, των επιχειρήσεων αποτελείτο πρωτίστως από δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (31% από 36% το 2016), ενώ ακολουθούσαν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (19% από 13% 2016).

Οι δαπάνες για άλλους σκοπούς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ., ήταν τρίτες κατά σειρά προτεραιότητας (16% από 19% το 2016), ενώ σε μικρή απόσταση ακολούθησαν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (15% και το 2016). Έπονται σε σημασία οι επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (11% από 9% το 2016), ενώ τελευταία στη σχετική λίστα έρχεται η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (9% από 8% το 2016).

Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2018 έχουν σχεδόν την ίδια ιεράρχηση με εκείνη για το 2017, με τα σχετικά ποσοστά να διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό, χωρίς όμως να λείπουν οι εξαιρέσεις. Βάσει των σχετικών προβλέψεων για φέτος, η κύρια προτεραιότητα πλέον είναι οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, που πέρυσι βρίσκονταν στη δεύτερη θέση, με το ποσοστό τους να είναι εννέα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από πέρυσι και υπερδιπλάσιο του 2016 (28%). Ακολουθούν οι δαπάνες για επενδύσεις, που αποτελούσαν πρώτη προτεραιότητα το 2017, δηλαδή για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα, αλλά με μερίδιο μικρότερο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (23%). Οι δαπάνες για άλλους σκοπούς έρχονται και πάλι τρίτες κατά σειρά, με ποσοστό στο σύνολο ίδιο με το περσινό (16%), ενώ ακολουθούν εκείνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (14%). Στις τελευταίες θέσεις παρέμειναν οι επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (11%) και την εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (7%).

Οι παράγοντες που επηρεάζουν
Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο τρεις από τους οκτώ εξεταζόμενους παράγοντες επιδρούν με θετικό τρόπο στην επενδυτική δραστηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων τόσο την περσινή όσο και τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα, το 2017 και το 2018 το 52% και το 55% αντίστοιχα των ερωτηθέντων αποτίμησαν την επίδραση της ζήτησης ως θετική ή πολύ θετική. Η συμβολή των τεχνολογικών εξελίξεων είναι ελαφρώς μικρότερης έντασης (35% και 38% αντίστοιχα για τα δύο έτη), ενώ η επίδραση της κερδοφορίας, που μέχρι το 2016 ασκούσε αρνητική επιρροή στην επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, συνολικά στην τρέχουσα έρευνα είχε θετικό συντελεστή σημαντικότητας (32% για το 2017 και 35% για το 2018). 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα