Συναντήσεις Παπανδρέου με τα προεδρεία ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2006 18:28

Σειρά προτάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρών επιχειρήσεων, ανέπτυξε το προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, αφορούσαν τη μελέτη των επιπτώσεων των νομοθετημάτων πριν ψηφισθούν στις μικρές επιχειρήσεις, την παρακολούθηση και έλεγχο Νόμων και μέτρων στην περίοδο πρώτης εφαρμογής τους, τη χαρτογράφηση των μικρών επιχειρήσεων (0-50 εργαζομένων), τη χρηματοδότηση τους (Επαναπροκήρυξη Προγραμμάτων Γ'ΚΠΣ ειδικά για μικρές επιχειρήσεις, προβλέψεις για ΕΣΠΑ - Επιδότηση επιτοκίου μέσω ΤΕΜΠΜΕ σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων - Αφορολόγητο Αποθεματικό για Μικρές Επιχειρήσεις).

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που συνδέονται με τη συρρίκνωση του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος προς κατανάλωση, τα φορολογικά, το σχεδιασμό και χρηματοδότηση επιχειρήσεων που καλούνται να μετεγκατασταθούν λόγω αλλαγής πολεοδομικών σχεδίων που στοχεύουν σε ανάπλαση περιοχών των Δήμων, την προώθηση και στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση κλπ.

Συνάντηση με ΕΣΕΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε συνάντηση και με το προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν ήταν:

- Η επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών αλλαγών και η ανασυγκρότηση του κράτους προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας διαφανούς, σύγχρονης και αποτελεσματικής διοίκησης, η οποία θα διασφαλίσει την συνέχεια του κράτους αποδεσμευμένη από τον εκλογικό κύκλο.

- Η απελευθέρωση αγορών, υπηρεσιών και ρπαγγελμάτων προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής Ευρωπαϊκής Αγοράς και η οριστική απαλλαγή της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας από τις συντεχνιακές νοοτροπίες.

- Η αποτελεσματικότερη προώθηση των μεγάλων δημόσιων έργων, που θα βελτιώσουν τις υποδομές της χώρας και η χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης όπως ΣΔΙΤ κλπ (οδικοί άξονες- λιμάνια- σιδηροδρομικά δίκτυα κλπ)

- Η προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας που θα το καταστήσει διαφανές και βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και ως ένα ισχυρό μέτρο προτείνεται η αναλογική συνυπευθυνότητα του εργαζομένου και του εργοδότη.

- Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ασφάλεια, η περαιτέρω ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση των οργανισμών κοινωνικού περιεχόμενου(ΟΑΕΔ- ΟΕΕ, ΟΕΚ κ.λ.π).

- Η προώθηση ενός τολμηρού μεταρρυθμιστικού σχεδίου εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, που θα καθιστά τους πολίτες, τους πιο μορφωμένους και τους πιο ανταγωνιστικούς στην ευρύτερη περιοχή και γιατί όχι στην Ευρώπη.

- Η ανάδειξη του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2007-2013, ως στρατηγική επιλογή ανάπτυξης της χώρας και ενίσχυσης της απασχόλησης.

- Η συνέχιση της φορολογικής μεταρρύθμισης και η απλούστευση του ΚΒΣ. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η αξιοποίηση του φορολογικού συστήματος για την ενίσχυση των επενδύσεων.

- Η προστασία του οργανωμένου και στεγασμένου εμπορίου από την μάστιγα του παράνομου υπαίθριου εμπορίου. Η αυστηρή επιβολή κυρώσεων στους παρανομούντες, ιδίως, τοπικούς άρχοντες οι οποίοι δεν εφαρμόζουν με προσήλωση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

- Η ενίσχυση των οργανώσεων των Μικρομεσαίων για τη δημιουργία δομών επιστημονικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης του τοπικού και διεθνούς οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται πλέον να δραστηριοποιηθούν (Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου, Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών).

- Η έναρξη διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών ομάδων των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων και των πολιτικών κομμάτων για την ορθολογικότερη διαχείριση των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων και των κεντρικών οδικών αρτηριών της χώρας, με διασφάλιση των Συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Πηγή ΑΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα