Eurobank: Καθαρά κέρδη 186 εκατ. ευρώ το 2017

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 18:46
UPD:18:48
INTIME NEWS/ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Καθαρά κέρδη 186 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2017 η Eurobank, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των κύριων προ προβλέψεων εσόδων και στις διεθνείς δραστηριότητες.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον σχετικό στόχο. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία, το τέταρτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων.

«Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το 2018, καθώς η διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει προτεραιότητα ενώ η τάση του τελευταίου τριμήνου μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε έναν βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Μολονότι οι στόχοι για τα NΡΕ είναι φέτος πιο απαιτητικοί, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα τους επιτύχουμε, καθώς ο τράπεζες μπορούν πλέον να κάνουν πλήρη χρήση νομικών εργαλείων που τέθηκαν σε ισχύ από πέρυσι και τα οποία μόνον μερικώς αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2017» πρόσθεσε ο κ. Καραβίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank επισήμανε ότι «η τράπεζα συνέχισε να αυξάνει τα κεφάλαιά της και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (CET1) έχει ενισχυθεί σωρευτικά κατά 220 μονάδες βάσης από το 2015, από τις οποίες οι 150 μ.β. το τελευταίο έτος. Το 2017 η Eurobank αποπλήρωσε πλήρως τις προνομιούχες μετοχές, εκδίδοντας ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (TierII), με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη συνολικών κεφαλαίων (με πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 17,9%».

«Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από το πρόγραμμα»

Πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνει ο Φ. Καραβίας

Μιλώντας για την γενικότερη οικονομική κατάσταση επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας. Με την εκπνοή του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να καλύπτονται από τις διεθνείς αγορές.

«Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ρύθμιση του δημοσίου χρέους με τις ελάχιστες αιρεσιμότητες, ώστε καμία πλευρά να μην αμφιβάλλει ότι θα υλοποιηθεί πλήρως, διασφάλιση της χρηματοδότησης από πιθανούς εξωτερικούς ή εσωτερικούς κλυδωνισμούς, πρόνοιες που θα ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο υποτροπής» υποστήριξε.

Υπογραμμίζει ότι απαιτείται οι διεθνείς αγορές πρέπει να έχουν πεισθεί απόλυτα για τις θετικές προοπτικές του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας.

Βασικά οικονομικά μεγέθη:

  • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837 εκ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,7% σε 987 εκ. ευρώ
  • Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -687 εκ. ευρώ το 2017. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46,0% το 2016, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά 0,7 δισ. ευρώ.
  • Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους. Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται κατά περισσότερες από 500 μονάδες βάσης σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά 1 δισ. ευρώ
  • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ το 2017.
  • Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA ανέρχεται σε 5,3 δισ. και είναι χαμηλότερη κατά 7,2 δισ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.
  • Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου το 2017.
  • Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών, συναλλαγματικών διαφορών και πωλήσεων) αυξήθηκαν κατά 0,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 109,6%, από 117,6% το 2016.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα