Θετικά τα «μηνύματα» εν όψει των stress tests

Τι δείχνει η πρώτη ανάγνωση των μακροοικονομικών παραδοχών για την οικονομία
Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 09:34

Από την έντυπη έκδοση

Της Νένας Μαλλιάρα
nmal@naftemporiki.gr

Θετικά είναι τα μηνύματα για τις ελληνικές τράπεζες μετά την ανακοίνωση των παραδοχών της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) για τα επικείμενα stress tests. 

Σύμφωνα με πηγές από την Alpha Bank, η πρώτη ανάγνωση των μακροοικονομικών παραδοχών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη τριετία, βάσει των οποίων θα τρέξουν τα επικείμενα stress tests των ελληνικών τραπεζών, είναι θετικές.

Οι παραδοχές της EBA ήταν αισθητά καλύτερες σε σχέση με αυτές του 2015. Αναλυτικότερα, η EBA προβλέπει σωρευτικά για την 3ετία 2018-2020 ανάπτυξη κατά 7,5% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την πρόβλεψη για συρρίκνωση κατά 1% του ΑΕΠ την τριετία 2015-2017 σύμφωνα με το αντίστοιχο σενάριο στα stress tests του 2015. 

Ωστόσο, οι παραδοχές των stress tests για τις ελληνικές τράπεζες κρίνονται αυστηρές, παρά τη θετική δυναμική στο βασικό σενάριο, δεδομένης της βελτιώσεως των μακροοικονομικών μεγεθών, καθώς η απόκλιση του δυσμενούς έναντι του βασικού σεναρίου είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του 2015. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από πρόσφατη ανάλυση της HSBC Bank plc, σύμφωνα με τα οποία η EBA προβλέπει για την 3ετία 2018-2020 απόκλιση κατά 9,9% του ΑΕΠ στο δυσμενές έναντι του βασικού σεναρίου. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη απόκλιση στα stress tests του 2015 ήταν 5,9%.

Επιπλέον, αυστηρές θεωρηθήκαν σύμφωνα με τραπεζικές πηγές και οι παραδοχές για τις τιμές των ακινήτων, παράμετρος εξαιρετικά κρίσιμη για τις τράπεζες, καθώς τα ακίνητα αποτελούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για τα περισσότερα δάνεια.

Αναλυτικότερα, το δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση των τιμών, τόσο για τα οικιστικά όσο και για τα εμπορικά ακίνητα, της τάξεως του 17% για την τριετία. Όπως επισημαίνουν, όμως, πηγές από την Alpha Bank, οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στα stress tests με σημαντικά υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 (μεταξύ 15,1% και 17,8%) σε σχέση με τους αντίστοιχους που είχαν στα τεστ αντοχής του 2015 (μεταξύ 5,5% και 9,6%, μετά και την προσαρμογή του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, AQR), γεγονός που τους εξασφαλίζει ισχυρό κεφαλαιακό πλεόνασμα.

Σημειώνεται πως στους δείκτες θα συμπεριληφθεί και η επίδραση της εφαρμογής του λογιστικού προτύπου IFRS 9. Ωστόσο, ο επόπτης, λόγω της 5ετούς αποσβέσεως, θα αφαιρέσει μόλις το 30% της ζημίας από νέες προβλέψεις από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, στην εξεταζόμενη κατά τα stress tests 3ετία (2018-2020). 

Μετά την ανακοίνωση των παραδοχών, πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες εξέδωσαν αναλύσεις για την επίπτωση των stress tests στις ελληνικές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, η HSBC εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests του 2018, ενώ η AXIA Ventures Group σε πρόσφατη ανάλυσή της αναμένει 300 μονάδες βάσεως επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες θεωρεί ότι δεν θα χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια, γεγονός που υποστηρίζει με την ανάλυσή της και η Autonomous Research. Τέλος, η Wood & Co. σε πρόσφατη ανάλυσή της επισημαίνει ότι, παρά την αυστηρότητα των παραδοχών, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα χρειαστούν κεφαλαιακή ενίσχυση. Για την Wood & Co., μάλιστα, η Alpha Bank αποτελεί κορυφαία επιλογή («top pick») εν όψει των επερχόμενων stress tests λόγω της υψηλότερης κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Ο δείκτης CET1 στο 17,8%, εξασφαλίζει στην Alpha Bank σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών.  

EBRD: Με 40 εκατ. ευρώ στο ομόλογο της Alpha

Με κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD) στην έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, σηματοδοτώντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα της χώρας και στην οικονομική ανάκαμψη. Με την έκδοση του καλυμμένου ομολόγου πενταετούς διάρκειας της Alpha, μετά τις δύο άλλες εκδόσεις τριετούς διάρκειας από τις Εθνική και Eurobank, αναπτύσσεται μία καμπύλη επιτοκίων αναφοράς. Η συναλλαγή - ορόσημο της Alpha Bank, για την ίδια την τράπεζα, ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της τακτικής παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Τα ομόλογα θα υποστηρίξουν τη συνεχή πρόσβαση της Alpha Bank σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, θα διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής της και θα μειώσουν την εξάρτησή της από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος.   

Σχολιασμένα