Έρευνα για καρτέλ στη διανομή Τύπου

Εισήγηση: Αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη διερευνά η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 14:06
UPD:14:06
REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

Από την έντυπη έκδοση

Αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο κοινή πολιτική και συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό διάθεσης, την ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και την κατανομή πελατείας διέκρινε κατά την αυτεπάγγελτη έρευνά της στην αγορά διανομής Τύπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει στις 9 Ιανουαρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν.703/77 (όπως ίσχυε), ήδη 1 και 2 ν. 3959/2011, και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά διανομής Τύπου.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ξεκίνησε μετά από τηλεφωνήματα από λιανοπωλητές περιπτερούχους στην Επιτροπή, με τα οποία καταγγέλλονταν οι εφημεριδοπώλες/υποδιανομείς Τύπου για μη προμήθεια Τύπου, χωρίς τη συνδρομή εύλογων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Οι παραπάνω αιτιάσεις, σε συνδυασμό με τη δομή της αγοράς διανομής Τύπου, καθώς και την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, οδήγησαν στη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας διανομής Τύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 (ή/και των άρθρων 1 και 2 του Ν.703/ 1977), όπως ισχύει, και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στην αγορά διανομής Τύπου.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή Τύπου, στο επίπεδο της κεντρικής διανομής ή και στις καθέτως συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες της πρακτόρευσης διανομής Τύπου και της διανομής στα τελικά σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που εντοπίσθηκαν εντάσσονται, λόγω της ταυτότητας του σκοπού και των στενά συνδεδεμένων συνεργειών τους, σε σειρά προσπαθειών των επιχειρήσεων της αγοράς με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό της λειτουργίας όλης της αγοράς διανομής Τύπου. Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι εν λόγω πρακτικές συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η οποία περιελάμβανε, αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο κοινή πολιτική και συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό διάθεσης, την άμεσα συνδεόμενη με τις ανωτέρω πρακτικές ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και την κατανομή πελατείας.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα