«Μυστικοί» καταναλωτές κατά παράνομου e-εμπορίου

Νέος κανονισμός για την προστασία των πολιτών από αθέμιτες πρακτικές στις πωλήσεις αγαθών μέσω Διαδικτύου
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 13:53
SHUTTERSTOCK

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Διευρυμένες αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές με στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, θυμάτων απάτης στις πωλήσεις αγαθών μέσω Διαδικτύου, δίνει ο νέος κανονισμός που υιοθέτησε χθες η ολομέλεια της Ευρωβουλής.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους του προβλήματος, το οποίο προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, είναι ότι το 2014 το 37% των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου και κρατήσεων για ταξίδια, ψυχαγωγία, είδη ένδυσης, ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης παραβίαζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές.

Με τον νέο κανονισμό, που θα υιοθετηθεί τυπικά τώρα από το Συμβούλιο Υπουργών και θα τεθεί σε εφαρμογή σε 24 μήνες, διευρύνονται οι αρμοδιότητες των κρατών-μελών με ενιαίο τρόπο, ώστε να κλείσουν τα νομικά κενά λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Οι διευρυμένες αρμοδιότητες των εθνικών αρχών θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

* τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από τα «τομεακά αρχεία και μητρώα» για τον εντοπισμό εμπόρων που χρησιμοποιούν αθέμιτες πρακτικές,

* τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμαστικές αγορές και να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες με καλυμμένη ταυτότητα,

* τη δυνατότητα να επιβάλλουν την ανάρτηση μιας προειδοποίησης, καθώς και τη δυνατότητα να ζητούν την αφαίρεση ή απενεργοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου από μία ιστοσελίδα ή εφαρμογή, εάν δεν υπάρχουν άλλα αποτελεσματικά μέσα για την παύση μιας παράνομης πρακτικής,

* την επιβολή κυρώσεων, όπως πρόστιμα,

* την παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ζητούν αποζημίωση.

Από την πλευρά της η Κομισιόν θα συντονίζει τις ενέργειες σε περιπτώσεις όπου μια παράβαση έχει βλάψει, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών σε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών-μελών της Ε.Ε., των  οποίων ο πληθυσμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε.

Μετά από σχετικό αίτημα της Ευρωβουλής, οι οργανώσεις και ενώσεις των καταναλωτών θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο έχοντας την εξουσία να εκδίδουν προειδοποίηση στις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών-μελών και στην Επιτροπή για τις εικαζόμενες παραβάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό («εξωτερική προειδοποίηση»).

Παραδείγματα

Μερικά παραδείγματα πρακτικών που στο μέλλον θα αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά χάρη στον νέο κανονισμό είναι και τα εξής:

- μια προωθητική ενέργεια μικρής διάρκειας από αεροπορική εταιρεία,

- η οποία αργότερα ακύρωσε τα μειωμένης τιμής εισιτήρια,

-  μια προσφορά παρόχου για συσκευή κινητού τηλεφώνου με 1 ευρώ,

- η οποία «κρύβει» από πίσω της την υποχρέωση μίας μακροχρόνιας
συνδρομής,

-  ένας έμπορος στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό κατάστημα) που δεν παραδίδει τα έπιπλα που ισχυρίζεται ότι πωλεί και ο οποίος μετεγκαταστάθηκε 4 φορές σε διάστημα 3 ετών

-  καταγγελίες σχετικά με τις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων που γίνονται στα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών και δείχνουν ότι οι καταναλωτές υφίστανται διακρίσεις βάσει της χώρας καταγωγής τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα