Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 17:46
UPD:23:53

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/2016 προέβη την 14/11/2017 σε αγορά 435  Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 53799 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.340 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα