Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 09:06
UPD:23:53

 

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2017

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

 

Ανοδικά  κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων  της ΕΥΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφωμένα στα 203 εκατ. ευρώ από 122 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 665%. Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 119 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 αυξημένα κατά 624%. Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων που προχώρησε η Εταιρεία για την περίοδο 1.1.2016 έως 30.06.2016 γεγονός που παρουσιάζεται αναλυτικά στην σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.

Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή μείωση 17% και διαμορφώθηκε στα 1518 εκατ. ευρώ από 1544 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)* της Εταιρείας εμφάνισαν μείωση κατά 327% και διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ από 432 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 λόγω της αύξησης των διαφόρων προβλέψεων κατά 112 εκατ. ευρώ. Για τον ίδιο λόγο παρουσιάζεται μείωση 566% και στα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)* τα οποία διαμορφώθηκαν στα 104 από 239 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016.

 

 

 

 

 

Εναλλακτικός δείκτης μέτρησης απόδοσης. Βλέπε ενότητα Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2017 – 30.06.2017 δημοσιεύονται μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.eydap.gr.

 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα