ΤΙΤΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 12:26
UPD:23:53

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ότι η ALPHA BANK νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη  εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προέβη την 12/09/2017 σε πώληση 5.795 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας € 141.15268.

 

14/09/2017

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα