IBHS: Περαιτέρω μείωση της παραγωγικής επίδοσης στην ξυλεία

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 18:30
UPD:18:32
Shutterstock

Υπό το βάρος της μειούμενης ζήτησης και των ανταγωνιστικών πιέσεων από εισαγωγείς φθηνής ξυλείας, οι παραγωγικές εταιρείες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, με συνέπεια οι περισσότερες να έχουν καταστεί ζημιογόνες, επισημαίνεται στη μελέτη.

Ομαλοποίηση της ζήτησης σε χαμηλά ωστόσο επίπεδα, αλλά και περαιτέρω μείωση της παραγωγικής επίδοσης, καταγράφει πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. (IBHS) για τον εγχώριο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας ξύλου και προϊόντων.

Σύμφωνα με τον Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst της IBHS, Αλέξη Νικολαΐδη, η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα από το 2009 οδήγησε στη διαχρονική πτώση της οικοδόμησης ακινήτων, με συνέπεια την κάμψη του όγκου παραγγελιών για προϊόντα ξύλου.

Αναλυτικά, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, όπως εκφράζεται με τον αριθμό αδειών, μετά το 2005 επιδεικνύει συνεχή κάμψη, φτάνοντας το 2015 τις 13.257 άδειες και εμφανίζοντας σωρευτική υποχώρηση 86%. Πάντως, το τελευταίο έτος διαπιστώθηκε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης, με αποτέλεσμα η ζήτηση για είδη ξυλείας να ομαλοποιηθεί.

Όπως παρατηρεί η IBHS, η αγορά κατοικίας διέπεται από σημαντική κάμψη δραστηριότητας, τόσο στην ανέγερση νέων κτισμάτων όσο και στις αγοραπωλησίες υφιστάμενων κατοικιών. Η ύφεση μεταφράζεται σε υπερπροσφορά ακινήτων προς πώληση και ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση λόγω του περιορισμού των στεγαστικών δανείων, των συνεχών αυξήσεων στη φορολόγηση και της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Αρνητικό είναι κατά την IBHS το κλίμα και στον τομέα παραγωγής επίπλων: οι εισαγωγές φθηνών έτοιμων προϊόντων από πολυεθνικές εταιρείες και το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών έχουν πλήξει την εγχώρια επιπλοποιία, οδηγώντας αρκετές βιοτεχνίες σταδιακά εκτός κλάδου.

Η φθίνουσα ζήτηση συνοδεύεται από σημαντική κάμψη της παραγωγικής δραστηριότητας του κλάδου (περαιτέρω μείωση 6% το 2015), με κύριο χαρακτηριστικό να αποτελεί η αδράνεια αρκετών μονάδων και η οριστική παύση λειτουργίας πολλών εταιρειών.  

Υπό το βάρος της μειούμενης ζήτησης και των ανταγωνιστικών πιέσεων από εισαγωγείς φθηνής ξυλείας, οι παραγωγικές εταιρείες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, με συνέπεια οι περισσότερες να έχουν καταστεί ζημιογόνες, επισημαίνεται στη μελέτη.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, Νίκο Γκουζέλο, «απαραίτητη προϋπόθεση για την επαναφορά των κλάδων που σχετίζονται με την οικοδομή σε τροχιά ανάπτυξης αποτελεί η σταθεροποίηση των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών ώστε να ανακάμψει η οικοδομική δραστηριότητα και οι δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής, τομείς που την τελευταία δεκαετία υπέστησαν σημαντικές απώλειες».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 127 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών το 2015 υποχώρησε κατά 1,5% στα 276,69 εκατ.  ευρώ.
  • Τα ΚΠΤΦΑ (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 8,2% στα 9,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές αυξήθηκαν στα 27,17 εκατ. ευρώ.
  • Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ σταθεροποιήθηκε στο 3,2%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ (κέρδους προ φόρων) παρέμεινε αρνητικό, έχοντας επιδεινωθεί σε -2,1%.
  • Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε οριακά στο 0,95 προς 1.
  • Το διάστημα είσπραξης Απαιτήσεων διαμορφώθηκε στους 5 περίπου μήνες. Επιπλέον, τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο 7,5 μηνών

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα