ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2016

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 09:58
UPD:23:53

 

Δελτίο Τύπου

Αθήνα 28 Μαρτίου 2017               

 

Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017

 

Το 2016 η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχηματισμού  σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω μιας νέας ευέλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. Παράλληλα το 2016 ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διασφάλισε τη θέση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (η «ΑτΕ») ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC.

 

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2016 ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.2461 εκατ. έναντι €1.3829 εκατ. το 2015 μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €2224 εκατ. από €2344 εκατ. το 2015 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €342 εκατ. έναντι €475 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με €135εκ. υψηλότερο κόστος αποσβέσεων του Ενεργειακού Τομέα. Το κόστος αποσβέσεων αναμένεται να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2017.

 

Αναλυτικά σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας του Ομίλου:

 

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων

 

O Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών €4479 εκατ. έναντι €5494 εκατ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €843 εκατ. έναντι €980 εκατ. το 2015. Σημειώνεται ότι οι μέσες συνολικές τιμές αλουμινίου “LME + Premium” παρουσίασαν μείωση 14% σε σχέση με το 2015 επηρεάζοντας αρνητικά τις επιδόσεις του συγκεκριμένου τομέα.

 

Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις αγορές εμπορευμάτων όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2016 και στις αρχές του 2017 με τη σημαντική ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου και το ισχυρό Δολάριο ΗΠΑ είχαν θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του Δ’ Τριμήνου και δημιουργούν θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις του επόμενου έτους. Συγκεκριμένα στο Δ’ Τρίμηνο 2016 τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Τομέα ανήλθαν σε €304 εκατ. έναντι €170 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 790%.

 

To 2016 η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της ΑτΕ και της ΔΕΗ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επισφράγισε την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας «Excellence» εδραιώνοντας τη θέση της ΑτΕ ανάμεσα στις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου διεθνώς.

 

Η πρόσφατη συνεργασία της ΑτΕ με τη General Electric (GE) για την εγκατάσταση του πρώτου στον κόσμο «Digital Smelter» μία καινοτόμα ψηφιακή λύση στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου αλλά και η παράλληλη έναρξη του νέου προγράμματος «The Best» με ορίζοντα υλοποίησης το 2018 υπογραμμίζει την προσήλωση της διοίκησης του Ομίλου στο στόχο της καθιέρωσης της ΑτΕ ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Τομέας Έργων EPC

 

Στον Τομέα Έργων EPC η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις αγορές της Μ. Ανατολής.

 

Το 2016 η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €4451 εκατ. έναντι €6680 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €749 εκατ. από €1164 εκατ. το 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €533 εκατ. έναντι €689 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 

Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε €015 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

 

Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΜΕΤΚΑ στο Δ’ Τρίμηνο έχουν ενισχυθεί από μη επαναλαμβανόμενο έσοδο €358 εκατ. που αφορά σε αποζημίωση από την εκτέλεση του έργου στο Deir Ali της Συρίας το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

 

Το 2016 για πρώτη χρονιά καταγράφηκε αξιοσημείωτη συνεισφορά στα συνολικά αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ από τη ΜΕΤΚΑ–EGN εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Το επόμενο διάστημα η ΜΕΤΚΑ στα πλαίσια του νέου επιχειρηματικού μοντέλου επιδιώκει την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία η Γκάνα η Νιγηρία και η Λιβύη.

 

Τομέας Ενέργειας

 

Ο Τομέας Ενέργειας του Ομίλου σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη μεγεθών καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς που κατέχει τόσο στην παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών € 3638 εκατ. το  2016 έναντι €1871 εκατ. το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 944%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €653 εκατ. έναντι €224 εκατ. σε σύγκριση με το 2015.

 

Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση 75% επιτυγχάνοντας το 2016 μερίδιο αγοράς 10% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής έναντι 57% το 2015. Παράλληλα η PROTERGIA στο τέλος του 2016 επωφελούμενη και από τη στρατηγική συμφωνία με τη COSMOTE για τη διάθεση προϊόντων της PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ βρέθηκε στην 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές.

 

Η οικονομική έκθεση του 2016 με την ολοκλήρωση του επικείμενου μετασχηματισμού θα αποτελέσει την τελευταία έκθεση που αποτυπώνει τις οικονομικές επιδόσεις της υφιστάμενης εταιρικής δομής. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εστιάζει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των σημαντικότερων θυγατρικών εταιρειών σε ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα το οποίο θα επιφέρει σημαντικές συνέργειες θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία και ενδυνάμωση του ισολογισμού ενώ θα επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις προς όφελος όλων των μετόχων αλλά και της εγχώριας βιομηχανίας και ευρύτερα της Ελληνικής οικονομίας.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα. Αντιγόνη Φάκου: Press Office Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Tel. 210-6877489 : Fax 210-6877400 : E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.

 

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.700 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.

 


Antigoni.Fakou@mytilineos.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα