Τρ. Κύπρου: Αποπληρώνει ομόλογο 340 εκατ. ευρώ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 09:49
UPD:09:56
EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Τα έσοδα από την αποπληρωμή του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τη μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά 140 εκατ. και από τον ΕLΑ κατά 200 εκατ. ευρώ.

Ομόλογο 340 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου αποπληρώνει αύριο το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, την ίδια ώρα που η συνολική εξάρτηση της τράπεζας από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί στα 3,8 δισ. ευρώ.

Το σχετικό ομόλογο εκδόθηκε την 1η Ιουλίου του 2015 ως αντικατάσταση του υπόλοιπου μέρους του ομολόγου που είχε εκδοθεί για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και το οποίο είχε μεταφερθεί στην Τρ. Κύπρου τον Μάρτιο του 2013, μετά την απόκτηση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Λαϊκής Τράπεζας.

Το ομόλογο αποτελεί εξασφάλιση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τα έσοδα από την αποπληρωμή του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για τη μείωση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ κατά 140 εκατ. και από τον ΕLΑ κατά 200 εκατ. ευρώ. Καθώς το ομόλογο για την ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας είχε μεταφερθεί στην Τρ. Κύπρου σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης, η συναλλαγή αυτή θα αποφέρει λογιστικό κέρδος ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ.

H αποπληρωμή του ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με τις πελατειακές εισροές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου 2015, καθώς και την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ μετά την αποδοχή των καλυμμένων ομολόγων ως περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του ευρωσυστήματος, θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ΕLΑ μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 να ανέλθει σε 1,1 δις ευρώ, μειώνοντας την σε 3,8 δισ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα