Ενταξη έργων στο ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας ύψους 14.877.970,46 ευρώ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2005 13:57

Την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτ. Μακεδονίας έργων συνολικού προϋπολογισμού 14.877.970,46 ευρώ, αποφάσισε ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Ανδρέας Λεούδης.

Συγκεκριμένα τα έργα που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ έχουν ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 353.850,00 ευρώ.

Η επεξεργασία θα γίνεται με μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια μηχανήματος για την προώθηση της αφυδατωμένης λάσπης στο χώρο Υγειονομικής Ταφής και η σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ, ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.638.655,46 ευρώ.

Στο παρόν έργο προβλέπονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: α) Κατασκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού της νέας υφιστάμενης δεξαμενής Δ2,συνολικού όγκου 4.000 μ3, της πόλης της Πτολεμαϊδας έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία. β) Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου της πόλης της Πτολεμαϊδας από τη νέα υφιστάμενη δεξαμενή Δ2. γ) Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το νέο προς κατασκευή αντλιοστάσιο Α1 προς την υφιστάμενη δεξαμενή του Προαστίου. δ) Κατασκευή νέας δεξαμενής στην Ασβεστόπετρα, ωφέλιμου όγκου 220m3.ε) Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από το νέο προς κατασκευή αντλιοστάσιο Α1 προς τη νέα προς κατασκευή δεξαμενή της Ασβεστόπετρας. στ) Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από τη νέα προς κατασκευή δεξαμενή της Ασβεστόπετρας προς την υφιστάμενη δεξαμενή της Μαυροπηγής. Στόχος της ΔΕΥΑ Πτολεμαϊδας είναι να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης και να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία τους με άφθονο και υγιεινό νερό από τις δεξαμενές της Πτολεμαϊδας , με την κατασκευή ενός ενιαίου υδρευτικού δικτύου.

3. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 3.818.322,00 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση τμήματος του παλαιού αποχετευτικού δικτύου της πόλης του ¶ργους Ορεστικού και η κατασκευή νέου δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλης καθώς και την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων. Το νέο δίκτυο αποχέτευσης θα έχει μήκος 15.025 μέτρα και το νέο δίκτυο όμβριων 4.155 μέτρα. Επίσης θα γίνει πλήρης κατασκευή φρεατίων επισκέψεως του δικτύου ακαθάρτων και του δικτύου όμβριων καθώς και φρεάτια υδροσυλλογής. Προβλέπονται πλήρεις αποκαταστάσεις των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος. Με την υλοποίηση του έργου και τη σύνδεση με την μονάδα βιολογικού καθαρισμού του νομού Καστοριάς θα επιτευχθεί η προστασία του περιβάλλοντος, η εξυγίανση του ποταμού Αλιάκμονα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

ΜΕΤΡΟ 3.3: ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, συνολικού προϋπολογισμού 1.038.337,46 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία και προβολή των κινητών αρχαιοτήτων κλασσικών χρόνων του Νομού Καστοριάς. Αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας του όσο και έμμεσα με την προσέλκυση περισσοτέρων επισκεπτών στην περιοχή. Για τη μετατροπή του υπάρχοντος κτιρίου (συνολικού εμβαδού 600τμ) σε Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνει η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών, των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και θα τοποθετηθούν συστήματα ασφαλείας, κλιματισμού και πυρανίχνευσης. Προβλέπεται προμήθεια και τοποθέτηση προθηκών, βάθρων και αποθηκευτικών συστημάτων για τις αρχαιότητες και ιδιοκατασκευή για την αναπαράσταση αρχαιολογικού χώρου. Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό και έντυπο εποπτικό υλικό και εφαρμογή multimedia για ένα info kiosk που θα στηθεί επί τόπου. Τα εκθέματα θα μεταφερθούν, θα καταλογογραφηθούν και θα προσαρμοστούν στις θέσεις τους αφού δεχτούν εργασίες συντήρησης στο εργαστήριο συντήρησης που θα διαμορφωθεί και θα εξοπλιστεί επίσης σε χώρο του Μουσείου.

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΛΑΣΣΑΝΗ, συνολικού προϋπολογισμού 460.898,61 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει επεμβάσεις σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 138τμ με εργασίες αποκατάστασης προβλημάτων από παλαιότητα και υγρασία, αντικατάστασης ή συντήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων, ενίσχυσης δαπέδου α΄ ορόφου, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, εγκατάστασης βασικού και ειδικού Η/Μ εξοπλισμού λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων της προτεινόμενης χρήσης του.

ΜΕΤΡΟ 3.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.908.000,00 ευρώ.

Η κατασκευή του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου συνολικού εμβαδού 1.533 τ.μ., θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην περιοχή Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης. Το διδακτήριο αποτελείται από ισόγειο και Α΄ όροφο και περιλαμβάνει έξη (6) αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) αίθουσα υπολογιστών, βιβλιοθήκη, εργαστήριο εικαστικών-αισθητικής αγωγής-μουσικής, αίθουσα Φ.Χ., γραφεία διοίκησης, μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φαγητού, χώρο εστίασης μαθητών, ζώνη W.C. μαθητών (αρρένων-θηλέων),W.C. αναπήρων,W.C.δασκάλων, κυλικείο και αποθήκες. Ο περιβάλλων χώρος περιλαμβάνει χώρο συγκέντρωσης των μαθητών χωρισμένο σε δύο επίπεδα με κερκίδες , ασφαλτοστρωμένο και με παρτέρια περιμετρικά του οικοπέδου, όπου θα γίνει δενδροφύτευση με αρδευτικό δίκτυο.

ΜΕΤΡΟ 3.6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ-ΕΤΠΑ

1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 224.138,50 ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης επί της οδού Κ. Φούφα και την κατασκευή του δικτύου παροχών καταναλωτών μέχρι το χώρο εγκατάστασης των πινάκων θερμικών υποσταθμών στο σύνολο των προς σύνδεση οικοδομών της επιλεγείσας περιοχής. Επίσης, θα γίνει η προμήθεια των θερμικών υποσταθμών που θα απαιτηθούν για τη διασύνδεση όλων των ενδιαφερομένων οικοδομών. Σκοπός του έργου είναι με τη διασύνδεση της επιλεγείσας περιοχής η παροχή καθαρής και φθηνής θέρμανσης, η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας και ταυτόχρονα η προστασία του περιβάλλοντος.

. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΣΟΥΛΙΟ», «ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ», «ΑΛΩΝΙΑ», «ΜΕΡΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπλαση και ανάδειξη της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Κ. Ταλιαδούρη, Νίκης, Ειρήνης, Αγίου Αχιλλείου, Θερμοπυλών και Θωμά Λαδά. Σκοπιμότητα του έργου είναι η λειτουργική, αισθητική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες κυκλοφορίας καθώς οι δρόμοι θα καταστούν λειτουργικοί για χρήση από τους δημότες και τους διερχόμενους από την περιοχή αυτή.

3. ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Η., συνολικού προϋπολογισμού 119.002,43 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η υπογείωση των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ στην περιοχή Απόζαρι του Δήμου Καστοριάς. Ειδικότερα προβλέπονται :Αποξήλωση υφισταμένου πλακόστρωτου και σκυροδέματος, εκσκαφές για την τοποθέτηση καλωδίων, τοποθέτηση καλωδίων και επιχώσεις τάφρων. Αποσκοπεί δε στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη της παραδοσιακής περιοχής Απόζαρι.

4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ- ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΗ, συνολικού προϋπολογισμού 286.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αναπλάσεων του πεζοδρόμου της Οδού Ειρήνης, τη συμβολή του με την οδό Δημοκρατίας και την Οδό Π. Χαρίση, στην πόλη της Κοζάνης, σε έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 2.106 τ.μ. με επεμβάσεις τσιμεντοστρώσεων, κυβολιθοστρώσεις, πλακοστρώσεις, έργα ηλεκτροφωτισμού και έργα πρασίνου.

ΜΕΤΡΟ 3.7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 3.7.3:ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 476.182,00 ευρώ.

Στόχοι της δράσης είναι η ενσωμάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας σε περιοχές με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, η ανάπτυξη τομέων οικονομίας με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης καθώς και η προώθηση της απασχόλησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Αναμενόμενα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης είναι η ένταξη /επανένταξη ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην τοπική αγορά εργασίας, η αύξηση του εισοδήματος στην τοπική οικονομία και η παραμονή του πληθυσμού στην περιφέρεια από την εξασφάλιση της απασχόλησης.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με φορέα υλοποίησης τον ΟΕΑΔ, συνολικού προϋπολογισμού 226.456,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 18-60 ετών στο πλαίσιο του μέτρου 3.7 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση. Στόχος του έργου είναι η οικονομική στήριξη των νέων ελευθέρων επαγγελματιών κατά το αρχικό στάδιο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με ποσά επιχορήγησης από 9.000,00€ έως και 12.000,00€ (για άτομα με ειδικές ανάγκες).Τα αναμενόμενα αποτελέσματα επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 523.128,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων με στόχο την προώθηση ανέργων στην απασχόληση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και των ενηλίκων πριν συμπληρώσουν πολύμηνη διάρκεια ανεργίας. Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη μέσα από την προώθηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασιακής εμπειρίας για ανέργους διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας σε τοπική κλίμακα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα