Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2020 13:04

«Ψηφιακή ενδυνάμωση» επιχειρήσεων λιανεμπορίου

Ένα νέο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανακοίνωσε χθες, στο 31ο ετήσιο συνέδριο «Greek Economic Summit» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Google Ελλάδος, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Από την έντυπη έκδοση

Ένα νέο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανακοίνωσε χθες, στο 31ο ετήσιο συνέδριο «Greek Economic Summit» του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Google Ελλάδος, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, προκειμένου να λειτουργούν ψηφιακά.

Η πρωτοβουλία αυτή από την Google περιλαμβάνει δωρεάν ομαδικά διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά και κατ’ ιδίαν διαδικτυακή συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Εργαλειοθήκη

Επιπλέον, έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την ανοιχτή δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της οποίας επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών κ.ά. μπορούν να επενδύσουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να επιδοτηθούν, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, καθώς και την ψηφιακή τους παρουσία, μέσω της σημαντικής δράσης του ΕΠΑνΕΚ, στην οποία μάλιστα δόθηκε πρόσφατα νέα παράταση για επιπλέον δύο μήνες, και παράλληλα να εκπαιδευτούν δωρεάν από την Google, ώστε να επιτύχουν το βέλτιστο δυνατό και επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια έρχεται να προστεθεί, έως το τέλος του χρόνου, και η νέα δράση του ΕΣΠΑ και θα αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και την ψηφιακή τους ανάπτυξη.